Items where Subject is "Social welfare, insurance, health care"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 39.

Kun, Zsuzsanna (2024) FROM "NO WAY" TO "EVERY DAY" –How Liminal Phase Shapes Medication Adherence in Chronic Disease [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Motahari Nezhad, Hossein (2023) Methodological challenges in the evidence synthesis of health outcomes of digital health technologies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023046

Balázs, Péter (2023) Comparative analysis of health state utility measurement methods. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023045

Gjorevska, Natasha (2021) Workplace Spirituality and Well-Being among the Workforce in Social Businesses in Scotland. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021048

Rashdan, Omar (2021) Transferability of Productivity Loss Costs in Non-Communicable Diseases: Local Factors and Regional Adjustments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2021046

Kopcsóné Németh, Irén Anna (2021) A bizonyítékokon alapuló infekciókontroll intézményi szintű implementációjának gazdasági vonatkozásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021040

Beretzky, Zsuzsanna (2020) A betegség költség és az életminőség szerepe a forrásallokációs döntések során az egészségügyben = The role of the cost of diseases and quality of life in the allocation of healthcare resources. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020018

Fekete, Márta (2020) A társadalmi fenntarthatóság és jól-lét a demenciával élők informális ápolói körében = Social sustainability and well-being among informal carers of people with dementia. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020012

Zrubka, Zsombor János (2019) Az elfogadható egészségi állapotok mérésének új módszere = A new method for the measurement of acceptable health states. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019030

Lantos, Zoltán Tibor (2019) Közösségi egészségélmény modell: egészségcélú együttműködések rendszerén alapuló szolgáltatásfejlesztés a gyakorlatban = The community health experience model: health transaction network-based service development in practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019018

Zalka, Zsolt István (2018) A terápiás közösség, mint kollektív ágens: A budapesti „Thalassa Ház” pszichoterápiás intézet terápiás közösségének kialakítása és vizsgálata. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018021

Krenyácz, Éva (2018) Hazai egészségügyi intézmények kontrolling rendszer használata: devalválódás és felemelkedés paradoxona = Use of controlling system in Hungarian health care institutions: paradox of rise and fall. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2018003

Moradi, Mahshid (2017) Health-related quality of life and disease burden of psoriasis in Iran. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017042

Kovács, Ágnes Krisztina (2017) Krónikus urológiai megbetegedések egészségügyi közgazdaságtani vizsgálata = Health economic evaluation of chronic urologic diseases. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017041

Vékás, Péter (2017) Az élettartam-kockázat modellezése = Modeling longevity risk. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017018

Keresztúri, Judit Lilla (2017) Hálózatok az egészségügyben = Networks in health care. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017017

Molnár, Márk Péter (2016) A terápiamenedzsment-programok létjogosultsága, eredményessége és gazdaságossága = Rationale, Effectiveness and Economy of Therapy Management Programmes. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016038

Kiss, Norbert (2016) Improving network performance in the health care system: a network-based analysis of the Hungarian health care services = A hálózati teljesítmény javítása az egészségügyi rendszerben: a magyar egészségügyi szolgáltatások hálózati megközelítésű elemzése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016033

Pitó, Klára (2016) Erdélyi magyar egészségügyi dolgozók Magyarországra vándorlása = The migration of Transylvanian Hungarian health workers to Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016018

Varga, Gergely (2016) Hosszú távú munkakínálat, tőkekínálat és makrogazdasági hatásaik = Long run labor supply, capital supply and their macroeconomic effects. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016015

Szépe, Orsolya (2016) A hospice és a haldoklás kommunikációja. A hospice helye a mai világban, a közgondolkodásban és az Y generáció életszemléletében = Communication in hospices and in the process of dying. The place of hospices in our time, in public discourse and in the way life is seen by generation Y. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016005

Csepeti, Ádám (2015) Környezeti alkalmazkodási magatartásminták a magyarországi lakossági gyógyszerellátásban. A Miles és Snow-féle stratégiai tipológia tesztelése szabályozott iparági környezetben = Environmental Adaptation Patterns in the Hungarian Public Retail Drug Supply - Testing the Applicability of Miles and Snow's Strategic Typology in Regulated Industrial Setting. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015052

Regős, Gábor (2015) Fejezetek a kockázat témaköréből a közgazdaságtanban = Chapters from the topic of risk in economics. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015041

Takács, Erika (2015) A külső értékelés kórházon belüli hatását befolyásoló tényezők = Factors that Influence the Internal Effects of External Hospital Evaluation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015026

Balogh, Orsolya (2014) Krónikus betegségek biológiai terápiájának alkalmazásával kapcsolatos gazdasági megfontolások = Economic consideration of the implementation of biotechnological therapies in chronic diseases. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014072

Vártokné Hevér, Noémi (2014) Egészségügyi technológiák gazdasági elemzése krónikus betegségekben: lehetőségek és kihívások Magyarország számára = Economic evaluation of health technologies in chronic conditions: Challenges and opportunities for Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014073

Banyár, József (2011) A kötelező öregségi életjáradékok lehetséges modelljei [védés előtt] = Model options for mandatory old-age annuities. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dózsa, Csaba László (2011) A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre - Magyarországon a 2000-es években = Strategic Responses of Hospitals in Hungary to the Changing Environment in the Early 21st Century. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Jenei, István (2011) Kórházi folyamatok karcsúsítása. Külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése = Lean transformation of hospital processes. Structuring foreign and Hungarian experiences. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Formádi, Katalin (2011) Professzionalizáció új iránya a turizmus szektorban = New Professionalism in the making – the case of the Tourism Sector? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Petővári, Bence (2010) A paradigmaváltás esélyei a fejlett országok migrációs politikájában = International Migration and Politics - chances of paradigm change in the migration policy of developed countries. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lazányi, Kornélia (2010) Az érzelmi munkát befolyásoló tényezők. Érzelmi munka az onkológiában = Factors Affecting Emotional Labour Emotional Labour in Oncology. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Brandtmüller, Ágnes (2010) Az egészségnyereség elosztásának társadalmi szempontjai = Societal Aspects of the Distribution of Health Gains. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Drjenovszky, Zsófia (2010) A nők távolmaradása a munkaerőpiactól a gyermekvállalást követően = Absence of women from the labour market after having children. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

László, Helga Elvira (2010) Kertészeti kisgépek rezgésterhelése és annak mérése = The vibration exposure of small horticultural tools and its reduction. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

Kasza, Gyula (2010) Kockázatkommunikáció az élelmiszerbiztonság területén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Gál, Zsolt (2008) Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? = Immigration in the United States of America and the European Union. Helping to Solve the Financial Consequences of Ageing? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Móricz, Dániel (2007) Vállalati szolgáltatási nyugdíjprogramok hatása a részvények értékére és kockázatára az USA-ban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Berlinger, Edina (2003) Jövedelemarányos visszafizetésen alapuló hallgatói hitelrendszerek. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

This list was generated on Wed Jun 19 02:32:17 2024 UTC.