Browse by Department

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 32.

Hutter, Dóra (2015) Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztése vasúti rozsdaterületek felhasználásával = Improving the green system of Budapest by transforming railway rust areas. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015055

Bárcziné Kapovits, Judit (2015) A magyarországi zöldút-tervezés tájépítészeti metodikájának megalapozása = Establishment of the landscape architectural methodology for greenway planning in hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015007

Pádárné Török, Éva (2014) Tájvédelmi elvek alkalmazása a településtervezés módszertanában = Application of landscape protection principles in the methodology of urban planning. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014067

Tóth, Arnold (2014) A marketingkommunikáció és pénzügyi eredményességének mérése magyar borászatok körében = Measuring marketingcommunication and its financial effectiveness among Hungarian wineries. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014048

Bajor-Lampert, Rita (2014) A tanösvények szerepe és kialakítási szempontrendszere "Zöld tantermek" Budapest helyi jelentőségű védett területein = Role of the nature trails and their shaping’s aspect system "Green school-rooms" in protected areas of local interest in Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014039

Szűcs, Viktória (2014) Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-észlelése = Consumer risk perception of food additives. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014038

Kúti, Zsuzsanna (2014) A klímaváltozás hatása Geometridae (Lepidoptera) fajok fenológiájára és populációdinamikájára = The impact of climate change on phenology and population dynamics of Geometridae (Lepidoptera) species. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014024

Jombach, Sándor (2014) Passzív képalkotó távérzékelés a tájkarakter-elemzésben = Passive remote sensing in landscape character assessement. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014017

Sárospataki, Máté (2014) Dendrológiai kertek a 19. századi magyarországi kertépítészetben = Dendrological gardens in 19th century garden architecture in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014014

Gábor, Péter (2014) Városi területek megújítása - különös tekintettel a szabadterekre = Regeneration of urban areas - with a focus on public spaces. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014012

Vajda, Szabolcs (2014) Hagyományos építőkövek a települési tájban a Dunántúli-középhegység példáján = Traditional building-stones in the urban landscape on the example of the Transdanubian Mountains (Dunántúli-középhegység). PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014002

Filepné Kovács, Krisztina (2013) Tájhasználati szempontok a vidéki térségek versenyképességének értelmezéséhez = Land use considerations related to the competitiveness of rural areas. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013048

Molnár, Zsófia (2013) Az Alsó-Tisza-völgyi holtágak tájvizsgálata és tájrehabilitációs elvei = Landscapes assessment and reclamation principles of the oxbow-lakes in the Lower-Tisza-valley. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013037

Eplényi, Anna (2013) Kalotaszeg tájkarakter elemzése = The landscape characterisation of Kalotaszeg. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013012

Deák, Zsuzsanna (2013) A környezettudatos vállalti magatartás és a tőkepiaci érték = Corporate environmental responsibility and the capital markets. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013003

Szilvácsku, Zsolt (2012) A fenntarthatósági hatásvizsgálatok értékrendi alapjai és módszertani, intézményi szempontjai = Value scale foundations and methodological, institutional aspects of sustainability impact assessments. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Oláh, András Béla (2012) A városi beépítettség és a felszíntípusok hatása a kisugárzási hőmérsékletre [védés előtt] = The effect of the urban built-up density and the land cover types on the radiated temperature. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Gecséné Tar, Imola (2012) Történeti temetők Magyarországon [védés előtt] = Historic cemeteries in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Egyed, Adrienn (2012) Tájalakulás vidéki térségekben. Kistelepülések funkció és karakterváltozásainak összefüggései három kistérség példáján. [védés előtt] = Landscape transformation in rural areas. Connections between the changes of the function and the character of the small villages on the example of three micro-regions. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Boromisza, Zsombor (2012) Tópartok tájépítészeti szempontú vizsgálati elvei és módszerei a Velencei-tó példáján [védés előtt] = Lakeshores assessment principles and methods from landscape architectural viewpoint by the example of Lake Velence. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Szigeti, Judit (2012) Jóléti hatások vizsgálata a magyar élelmiszer-fogyasztók körében = Welfare effects among the Hungarian food-consumers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Firnigl, Anett (2012) Római kori villák történeti környezetének vizsgálata a Balaton-felvidéken = The examination of the historical environment of Roman villas on the Balaton Highland. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Karlócainé Bakay, Eszter (2012) Lakótelepek szabadtér-építészete 1945-1990 között Budapest példáján [védés előtt] = Openspace design of housing estates between 1945-1990 through the example of Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Hajdu Nagy, Gergely (2011) Rusztikus építmények a magyar kertművészetben. Romok, grották, remeteségek = Rustic buildings in the Hungarian landscape architecture. Ruins, grottoes, hermitages. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Drégelyi Kiss, Ágota (2011) Klímaváltozási jelenségek modellezése egy elméleti vízi ökoszisztémában = Modelling of the phenomena of climate change in a theoretical aquatic ecosystem. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Hantos, Krisztina (2011) A hatékony generációváltás elősegítése a mezőgazdaságban. A fiatal gazdák támogatása = Promoting an Effective Change of Generations in Agriculture – Supporting Young Farmers. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Csepely-Knorr, Luca (2011) Korai modern szabadtérépítészet. A közparktervezés-elmélet fejlődése az 1930-as évek végéig [védés előtt] = Early modern landscape architecture. The evolution of public park theory until the end of the 1930s. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Sipkay, Csaba (2011) A klímaváltozás lehetséges hatásainak modellezése dunai fitoplankton adatsor alapján = Modelling of the possible effects of climate change based on a Danubian phytoplankton database. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Czeglédi, Melinda (2011) Minőségügyi rendszerek hatása a magyar zöldség- és gyümölcstermesztésre = Impact of quality systems on Hungarian fruit and vegetables production. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Fehér, Orsolya (2011) A termékinnováció meghatározó irányai a telítődő élelmiszerpiacon = Dominant trends of product innovation in the saturating food market. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Kasza, Gyula (2010) Kockázatkommunikáció az élelmiszerbiztonság területén. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

Mőcsényi, Flóra (2010) Tájátalakítási sajátosságok a Délkelet-Völgységben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola.

This list was generated on Thu Jun 20 02:22:47 2024 UTC.