Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 25.

Kelemen, Zoltán (2019) A Historically Revised Model of Neomediaevalism and the European Union as "Regimen Mixtum". PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Harangozó, Tamás (2019) A humán tőke beépítése a stratégiai teljesítménymenedzsment-rendszerbe: a leadership szerepe egy vezető magyarországi pénzügyi szolgáltató esetében [védés előtt] = Integrating human capital into strategic performance management system: the role of leadership at a leading Hungarian financial service provider. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Hubert, József (2019) A marketingszervezet változása a közösségi média térnyerése nyomán [védés előtt] = The transformation of the marketing organization due to expansion of social media marketing. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Németh, Viktor (2019) A mediáció, mint interperszonális problémamegoldó eszköz leírása és magyarázása a Participációs elmélet tükrében [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola.

Horváth, Viktória (2019) A projektmenedzsment kompetencia és a projektsiker összefüggései az olajipar projekt-intenzív upstream üzletágában [védés előtt] = The relationship between project management competence and project success in the project-intensive upstream sector of the oil industry. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Németh, Gabriella (2019) A retorikai-szemiotikai elemzés paradigmák metszetében [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola.

Deli, Eszter (2019) A vizuális retorika triadikus koncepciója: elméleti keret és esettanulmányok: vizuális retorika a katasztrófa-hírközlésben. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola.

Ferincz, Adrienn (2019) A vállalkozó felsővezető hatása a szervezeti tanulásra [védés előtt] = The Entrepreneurial Manager’s Effect on Organizational Learning. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Milassin, Anda Nóra (2019) Az interkulturális interakciók során megtapasztalt kulturális eltérések értelmezése a dél-koreai kultúrában - magyar szemmel [védés előtt] = Interpretation of cultural disparities experienced in cross-cultural interaction in South Korean culture - from a Hungarian perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kósa, István (2019) Az online hírszelekciót meghatározó tényezők vizsgálata, különös tekintettel a hírek mellett található szimbólumokra, képi- és videoanyagokra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019002

Szijártó, Norbert (2019) Az optimális valutaövezet elméletek és a Gazdasági és Monetáris Unió működése [védés előtt] = Optimum currency area theories and the functioning of the Economic and Monetary Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kallóné Csaba, Katalin (2019) Betétbiztosítás és erkölcsi kockázat Magyarországon [védés előtt] = Deposit Insurance and Moral Hazard in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kelemen, József (2019) Fejezetek a gazdaságföldrajzból: horizontális termékdifferenciálás [védés előtt] = Chapters from economic geography: horizontal differentiation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola.

Hegedüs, Krisztina (2019) Földgázfüggőség, levegőszennyezés és energiaszegénység: Magyarország példáján keresztül [védés előtt] = Natural gas dependency, air pollution and energy poverty: through the example of Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lantos, Zoltán Tibor (2019) Közösségi egészségélmény modell: egészségcélú együttműködések rendszerén alapuló szolgáltatásfejlesztés a gyakorlatban [védés előtt] = The community health experience model: health transaction network-based service development in practice. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Gyorgyovichné, Koltay Elvira (2019) Magánönkormányzás Magyarországon: a budapesti agglomerációban található lakóparki szervezetek vizsgálata alapján [védés előtt] = Private urban governance in Hungry: based on research of residental park organisations in the metropolitan area of Budapest. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Szolnoki, Pálma (2019) Működik a keltető? A földgázpiaci kiegyensúlyozási szabályrendszer hatásosságának értékelése a piacnyitás kezdeti szakaszában lévő gázpiacokon (védés előtt) = Does the hatchery work? Evaluating the effectiveness of the natural gas balancing regulatory regimes in gas markets which are at the initial stage of market opening. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Szalai, Máté (2019) Small States in the Middle East. The Foundations and Application of the Complex Model of Size. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019001

Katona, Viktória Nóra (2019) Technológia jellegű innovációs projektek közösségi finanszírozása [védés előtt] = Crowdfunding of technological innovation projects. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Kaszap, Márton (2019) The Pluralisation of British Party Politics: Is There a Split in the UK Party System? [védés előtt]. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Radó, Márta Katalin (2019) Tracking the effects of life events on subjective well-being. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

Kovács, Tibor (2019) Többszempontú döntési módszerek alkalmazása teljesítményfejlesztő programok támogatására. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola.

Matteo, Arru (2019) Use of Ontologies and Business Process Management Systems to Measure the “Knowledge Fit” of an Organisation. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola.

Bene, Márton Ákos (2019) Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon [védés előtt] = Viral Politics: Political Communication on Facebook. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Ócsai, András (2019) Ökológiailag tudatos vállalkozások értékorientációja [védés előtt] = Value Orientation of Ecologically Conscious Businesses. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

This list was generated on Sun May 26 15:04:04 2019 CEST.