A társadalmi felelősségvállalás és a vállalati reputáció érintetti szempontú vizsgálata = Stakeholder-focused research of Corporate Social Responsibility and Corporate Reputation

Lukács, Rita (2017) A társadalmi felelősségvállalás és a vállalati reputáció érintetti szempontú vizsgálata = Stakeholder-focused research of Corporate Social Responsibility and Corporate Reputation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017031

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
3353Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
3519Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
832Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
834Kb

Absztrakt (kivonat)

A doktori disszertáció témáját a társadalmi felelősségvállalás (CSR), annak kommunikációja, az érintettek és érintetti kapcsolatok menedzsmentje, valamint a szervezeti (szándékolt) identitás és az érintetti reputáció elemzése alkotta. A disszertáció megírásával az volt a célom, hogy bemutassam a társadalmi felelősségvállalás érintett-fókuszú elméletét, illetve a CSR és a marketing egyre szorosabbá váló kapcsolatrendszerét. Az érintettekkel, a társadalmi felelősségvállalással, valamint a reputációval kapcsolatos főbb irodalmak ismertetése révén arra törekedtem, hogy hangsúlyozzam az érintetti percepciók jelentőségét a vállalatok társadalmi felelősségvállalása esetében. A dolgozat és a hozzá kapcsolódó kutatás gyakorlati jelentősége, hogy újszerű eszközöket adhat a vállalatok és a kutatók kezébe, amelyek segítségével feltárhatók az érintettek CSR-rel kapcsolatos percepciói.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Horváth Dóra
Témakör:Marketing
Média és kommunikáció
Azonosító kód:966
A védés dátuma:13 Június 2017
DOI:10.14267/phd.2017031
Elhelyezés dátuma:02 Jún 2017 08:52
Utolsó változtatás:12 Júl 2017 11:48

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap