Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben = Institutionalization of internal control systems in Hungarian business organizations

Milicz, Ákos (2017) Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben = Institutionalization of internal control systems in Hungarian business organizations. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017027

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
4Mb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
4Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
860Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
787Kb

Absztrakt (kivonat)

Doktori disszertációm tárgya a vállalaton belüli kontrollrendszer intézményesülése. Arra keresem a választ, hogy a vállalatok belső kontrollrendszere hogyan intézményesül a hazai üzleti szervezetekben, és ennek az intézményesülési folyamatnak milyen befolyásoló elemei, stációi, elemei és kulcsszereplői vannak. Disszertációmban négy különálló szakmai hipotézist – azokon belül összesen 13 alhipotézist – állítottam fel és teszteltem, és valamennyi hipotézis kiértékelését követően további mélyebb elemzést végeztem a vizsgálati kérdések kapcsán. Kutatásmódszertanom kvantitatív megközelítésű, elsődlegesen kérdőíves adatfelvételen alapult. Kutatási eredményeimet 132 darab hazai vállalat által teljes körűen kitöltött kérdőíves válaszok alapján fogalmaztam meg, megállapításaimnál figyelembe vettem további 3 vállalkozásnál végzett személyes mélyinterjúm eredményeit. Az alkalmazott kutatásmódszertani eszközöket a konkrét hipotézisekhez, valamint a kérdőíves adatbázis adataihoz igazítottam. Módszereket tekintve használtam leíró jellegű elemzéseket (átlag, szórás, csúcsosság, módusz, medián), Sperman-féle rangkorrelációt, faktorelemzést, Pearson-féle korrelációt, klaszter- és faktorelemzést, normalitásvizsgálatot Kolmogorov-Smirnov módszerrel, melyek eredményeit mellékeltem disszertációmhoz.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Lázár László
Témakör:Vállalati vezetés és politika
Számvitel
Azonosító kód:962
A védés dátuma:26 Május 2017
DOI:10.14267/phd.2017027
Elhelyezés dátuma:16 Máj 2017 10:54
Utolsó változtatás:12 Júl 2017 11:24

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap