Memetikai marketing. Memetikai kutatások és elemzések magyar nagyvállalati kontextusban = Memetic marketing. Memetic researches and analyses in Hungarian corporate context

Karafiáth, Balázs László (2015) Memetikai marketing. Memetikai kutatások és elemzések magyar nagyvállalati kontextusban = Memetic marketing. Memetic researches and analyses in Hungarian corporate context. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015025

[img]
Előnézet
PDF :
1625Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
738Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
805Kb

Absztrakt (kivonat)

A memetika egy új paradigma, a kultúra evolúciós magyarázatai közül az egyik. Ha feltételezzük, hogy a Darwin által leírt evolúció kiterjeszthető a kultúrára és feltételezzük, hogy léteznek kulturális gének, úgy az univerzális darwinizmust alkalmazhatjuk a kultúrák terén is. A memetika szerint a mémek mint replikátorok, a gondolatok legkisebb, önmagukban is értelmes részei, amelyek főleg utánzás révén terjednek az egyik emberi agyból a másikba. A mémelmélet paradigmája Richard Dawkins 1976-os Önző gén című könyve óta (és előtte) modern változatában is több évtizede formálódik. Dolgozatomban célként tűztem ki a mémelmélet finomítását. Az alfamémek és a memetikai dimenziók fogalmainak bevezetése ezt szolgálta. Célom volt a mémelmélet üzleti kommunikációs alkalmazása. A gyakorlati feladatok megoldása közben hasznosnak bizonyult a memetikai fauna organikus fogalma, és sikerrel validáltuk a memetikai adatgyűjtés általunk alkalmazott módszereit. Az üzleti kommunikáció egy mémelméleti modelljének megalkotásával pedig közelebb kerültünk a vállalatok belső és külső kommunikációja egységes szemléletéhez.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Horányi Özséb, Mérő László
Témakör:Információgazdaság
Marketing
Kultúra. közművelődés, sport
Azonosító kód:847
A védés dátuma:29 Június 2015
DOI:10.14267/phd.2015025
Elhelyezés dátuma:11 Jún 2015 09:06
Utolsó változtatás:29 Jún 2015 14:42

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap