A kockázatbecslés elmélete és hazai gyakorlata a könyvvizsgálatban = The theory of risk assessment and its domestic practice in financial audit

Mohl, Gergely (2013) A kockázatbecslés elmélete és hazai gyakorlata a könyvvizsgálatban = The theory of risk assessment and its domestic practice in financial audit. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013028

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
7Mb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation)
3307Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
452Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézis magyar nyelven)
578Kb

Absztrakt (kivonat)

Könyvvizsgálati vagy ahhoz hasonló tevékenységet több ezer év óta végeznek. Ma már a könyvvizsgálat elsődleges célja bevallottan a felhasználók (stakeholders) pénzügyi kimutatások iránti bizalmának növelése. Napjaink könyvvizsgálatában a könyvvizsgálati kockázat mérésének központi jelentősége van: a releváns nemzetközi (és nemzeti) könyvvizsgálati standardok kivétel nélkül mind kockázatalapú könyvvizsgálatot követelnek meg, ugyanakkor a témához kötődő kategóriák meglehetősen puhák, a kockázatmérés (illetve -becslés) módszerei kidolgozatlanok és javarészt nem számszerűsítettek. Adott tehát egy társadalmi szempontból kiemelkedően fontos, ugyanakkor kockázatos szakma, ahol a kockázatok felmérésének és kontrollálásának központi szerepe van – ezt a témát jártam körül az értekezésben. Munkámban azt kívántam megvizsgálni, hogy miként fejlődött a könyvvizsgálati kockázat koncepciója, hol találhatóak a gyökerei a közgazdasági szakirodalomban, illetve milyen irányokban kutatják a modell továbbfejlesztésének lehetőségeit, beleértve a módszertani irányzatokat és a tartalmi kritikákat egyaránt. Empirikus kutatásomat pedig elsősorban annak a kérdésnek szenteltem, hogy mennyiben van relevanciája, magyarázó ereje ennek a modellnek napjaink magyarországi könyvvizsgálati gyakorlata szempontjából.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Lukács János
Kulcsszavak:kockázat, könyvvizsgálat, audit, risk assessment
Témakör:Számvitel
Azonosító kód:702
A védés dátuma:21 Május 2013
DOI:10.14267/phd.2013028
Elhelyezés dátuma:16 Máj 2013 11:06
Utolsó változtatás:30 Szept 2014 13:34

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap