Az országimázs mérésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az országimázs és az országmárka dimenziói és mérési modellje = Theoretical and practical issues in measuring country image. Dimensions and measurement model of country image and country brand

Jenes, Barbara (2013) Az országimázs mérésének elméleti és gyakorlati kérdései. Az országimázs és az országmárka dimenziói és mérési modellje = Theoretical and practical issues in measuring country image. Dimensions and measurement model of country image and country brand. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013017

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
8Mb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation)
8Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
514Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
526Kb

Absztrakt (kivonat)

A disszertációban vizsgált kutatási probléma az országimázs és országmárka értékének meghatározása és mérési modellje, desztinációs kontextusban. Ehhez kötődően a doktori kutatás célja feltárni mindazon releváns tényezőket, melyeknek egy ország megítélésében fontos szerep jut, s melyeket erősíteni, avagy gyengíteni érdemes az ország megfelelő képének kialakítása során. Emellett külön hangsúly helyeződik az országimázs és országmárka dimenziói és befolyásoló tényezők között fennálló hatásmechanizmusok vizsgálatára. A gyakorlati hasznosság mellett az elméleti terület feltárásához való hozzájárulás sem elhanyagolható. A kutatás tudományos jelentőségét az adja, hogy a hagyományos mérési módszereket újfajta (strukturális elemzési/útelemzési) technikákkal ötvözi, amelynek nem csupán módszertani, hanem elméletalkotási szerepe is van. A strukturális modellezés módszerét részben a komplex kutatási probléma megértése, részben az elméleti modell érvényessége javítása céljából alkalmaztam – emellett a módszertani újdonság természetesen a kutatás újdonságerejét is adja, tekintve, hogy a tudományterületen a strukturális elemzési eljárás nóvumnak értékelhető. A kutatás továbbá a komplexebb országimázs-elemző szakirodalomhoz járul hozzá, amely feltárja az országimázs dimenziói, illetve az országmárka attribútumai és az országimázs értéke közötti összefüggéseket, valamint vizsgálja a mérésével összefüggő elméleti és gyakorlati kérdéseket, módszertani megfontolásokat is. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Simon Judit
Kulcsszavak:országimázs, országmárka, országérték modell (CEM),
Témakör:Marketing
Kultúra. közművelődés, sport
Azonosító kód:683
A védés dátuma:3 Május 2013
DOI:10.14267/phd.2013017
Elhelyezés dátuma:18 Ápr 2013 07:26
Utolsó változtatás:30 Szept 2014 13:15

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap