Önkormányzati pályázati aktivitás. Információs kulcsszereplők az önkormányzati fejlesztéspolitikában és pályázataiban Magyarországon = Tendering activity of local governments. Key information actors in the development and tendering of Hungarian local governments

Bodor-Eranus, Eliza Hajnalka (2013) Önkormányzati pályázati aktivitás. Információs kulcsszereplők az önkormányzati fejlesztéspolitikában és pályázataiban Magyarországon = Tendering activity of local governments. Key information actors in the development and tendering of Hungarian local governments. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013009

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
5Mb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
949Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
1229Kb

Absztrakt (kivonat)

A hazai önkormányzatok finanszírozási forrásszerzési mechanizmusa jelentősen megváltozott az elmúlt évek során, főleg az Európai Unióhoz való csatlakozást követően, mivel Magyarország is részesedhet a Strukturális Alapokból. Bár a hazai és uniós törekvések az esélyegyenlőség kialakulását szolgálják, a tapasztalatok szerint még a hasonló adottságú települési önkormányzatok is eltérő mértékben részesülnek a pályázati forrásokból. A települések különböző úgynevezett pályázati aktivitással rendelkeznek: egyes települések teljes erőbedobással minél nagyobb részt szeretnének maguknak a pályázati összegekből, míg más települések marginalizálódnak, bizonyos fajta bizonytalansággal, aggodalommal pályáznak. A disszertáció annak a kérdésnek a megválaszolására összpontosít, hogy miért eltérő a pályázati aktivitás az önkormányzatok esetében? A kutatás interdiszciplináris megközelítést alkalmaz és az önkormányzatok pályázati aktivitásának magyarázatát négy pillére építi: a finanszírozási rendszer sajátosságainak tárgyalására, az objektív tényezők, majd a szubjektív tényezők elemzésére, illetve a kapcsolathálózati megközelítésre. A vizsgálatok kvantitatív és kvalitatív adatok ötvözésével történnek, kiegészülve a kapcsolathálózati elemzésekkel. A kutatási eredmények átfogó elemzést nyújtanak a jelenlegi fejlesztéspolitikai szereplőkről és intézményekről. A dolgozat kiemeli a forráselosztási rendszer gyengeségét, amelyben eltérően alakul az önkormányzatok pályázati aktivitása. Az önkormányzati pályázatokat az objektív (saját források, települési adottságok) és szubjektív (politikusi adottságok) települési tényezők, illetve a kapcsolathálózati jellemzők erősen befolyásolják. A jelenlegi finanszírozási rendszerben –főleg a kistelepülések esetében – az önkormányzati pályázati aktivitást jobban ösztönzik a kiszolgáló intézmények (pályázatíró-, tanácsadó cégek), a kisegítő intézményekhez (vidékfejlesztési szervezetek) képest.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Letenyei László, Pálné Kovács Ilona
Kulcsszavak:fejlesztési források, pályázati rendszer
Témakör:Szociológia
Gazdasági fejlődés
Közigazgatás, államigazgatás
Azonosító kód:673
A védés dátuma:5 Március 2013
DOI:10.14267/phd.2013009
Elhelyezés dátuma:26 Feb 2013 09:41
Utolsó változtatás:30 Szept 2014 12:59

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap