Az állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben [védés előtt] = Evaluation of the government’s involvement in digital telecommunication network development in Hungary

Kis, Gergely (2011) Az állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben [védés előtt] = Evaluation of the government’s involvement in digital telecommunication network development in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció magyar nyelven)
4Mb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
5Mb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
286Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
434Kb

Absztrakt (kivonat)

Az elektronikus hírközlő hálózat nemzetgazdaságban betöltött kiemelkedő szerepe egyértelművé vált az infokommunikációs szolgáltatások iránti igény fokozatos felértékelődésével, és az ezzel együtt járó fogyasztói szokások, üzleti igények változásával. Az (információs) társadalom fejlődése és az ennek alapjául szolgáló infokommunikációs szolgáltatások használata alapvetően függ a szélessávú infrastruktúra fejlesztésétől, az elektronikus hírközlő hálózat – „szélessávú” – elérésének lehetőségétől. Az információs társadalom három alapvető pillérre épül: 1. a technológiai eszközök elérhetőségére, és az ezek használatához nélkülözhetetlen elektronikus hírközlő hálózat meglétére (infrastruktúra); 2. a technológiai eszközöket, és az általuk elérhető szolgáltatásokat használni képes/tudó emberekre (digitális írástudás); 3. és a tartalomra (digitalizált információk).

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Nemeslaki András
Kulcsszavak:elektronikus hírközlő hálózat, szélessávú szolgáltatások, szélessávú infrastruktúra, internet, állami források, broadband services, digital telecommunication network, broadband infrasctructure development
Témakör:Gazdasági fejlődés
Innováció, tudásgazdaság
Információgazdaság
Azonosító kód:587
A védés dátuma:2 December 2011
Elhelyezés dátuma:18 Nov 2011 11:44
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap