A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában. A működési és a pénzügyi teljesítmény kapcsolatának vizsgálata

Wimmer, Ágnes (2001) A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában. A működési és a pénzügyi teljesítmény kapcsolatának vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
14Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
209Kb

Absztrakt (kivonat)

A vállalati teljesítmény és teljesítménymérés többszempontú megközelítése, a hazai vállalatok teljesítménymérési gyakorlatának vizsgálata áll a disszertáció középpontjában. A kutatás elméleti része a teljesítménymérési módszerek fejlődési irányainak rendszerezését és jellemzését, majd a teljesítménymérési gyakorlat értékelésére szolgáló vizsgálati modell kialakítását célozta, az értékteremtő folyamatok támogatását a középpontba állítva. Az érték, az értékteremtés és a teljesítmény, a teljesítménymérés alapfogalmait, különböző megközelítéseit foglalják össze a disszertáció első fejezetei. A teljesítménymérési módszerek fejlődését ösztönző tényezők és a teljesítményméréssel szemben támasztott követelmények vizsgálatát követően a szerző négy fő fejlődési irányt különböztet meg (a vezetői számviteli módszerek relevánsabbá tétele; a nem pénzügyi teljesítménymutatók szélesebb körű használata; a pénzügyi és a működési szintű teljesítmény kapcsolatának nyomon követése; valamint az integrált, stratégiai teljesítménymérési rendszerek kialakítása), s jellemzi a hozzájuk kapcsolódó eszközöket. Az empirikus kutatás a Versenyképesség Kutató Központ „Versenyben a világgal – A magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői” kutatási program kérdőíves felmérésére épült. A három vizsgált kérdéskör a hazai vállalatok teljesítménymérési gyakorlata, a különböző teljesítményelemek (a működési, a piaci és a pénzügyi teljesítmény) kapcsolata, valamint a teljesítménymérési módszerek alkalmazása és a vállalati teljesítmény összefüggései voltak. A teljesítménymérés gyakorlata értékeléséhez összeállított modell elemei (a teljesítménymérés orientációja, kiegyensúlyozottsága és konzisztenciája) alapján az értékteremtő folyamatokat támogatja a teljesítménymérés, ha döntéstámogatás-orientált, többszempontú, kiegyensúlyozott, mind a tartalom, mind a felhasznált információk tekintetében és konzisztens, vagyis a döntéshozók számára hasznos információkat tartalmaz, s összhangban áll a stratégiai célokkal. A disszertáció e modell alapján jellemezi a hazai vállalatok teljesítménymérési gyakorlatát.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Chikán Attila
Kulcsszavak:teljesítménymérés, vállalati teljesítmény, működési teljesítmény, értékteremtés, döntéstámogatás, vezetői számvitel
Témakör:Logisztika, termelésszervezés
Vállalati vezetés és politika
Vállalati szervezet
Azonosító kód:559
A védés dátuma:Április 2001
Elhelyezés dátuma:29 Jún 2011 14:36
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap