A paradigmaváltás esélyei a fejlett országok migrációs politikájában = International Migration and Politics - chances of paradigm change in the migration policy of developed countries

Petővári, Bence (2010) A paradigmaváltás esélyei a fejlett országok migrációs politikájában = International Migration and Politics - chances of paradigm change in the migration policy of developed countries. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1295Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in english)
269Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
340Kb

Absztrakt (kivonat)

Az értekezés a nemzetközi migráció témakörével kapcsolatos számos aktuális kérdést elemez. Azt a több kutató és gondolkodó által leegyszerűsítetten megfogalmazott gondolatot veszi alapvető kiindulási pontjának, amely szerint a világban egy olyan globalizációs folyamat zajlik, ami szinte mindenre kiterjed kivéve a munkát mint termelési tényezőt. Fókuszában az a kérdéskör áll, hogy mi okozza az emberek globális viszonylatban, a globalizáció egyéb folyamataihoz képest csekély mértékben tapasztalható nemzetközi áramlását. Azzal a feltételezéssel él, hogy mivel a „nemzetközi migráció” és a „biztonság” fogalmakat a köz-, a politikai-, és a tudományos gondolkodás egyre gyakrabban hozza egymással összefüggésbe, vajon a relatíve kis arányú nemzetközi migráció hátterében állhatnak-e biztonsági tényezők, s ha igen, mennyiben játszhatnak szerepet. Ezért megvizsgálja és rendszerezi egyrészt az eddig napvilágot látott migrációs elméleteket, másrészt a nemzetközi migrációnak a biztonsággal kapcsolatosan felvetett kérdéseit, s ezek gazdasági-társadalmi vonatkozásait. Részletesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a nemzetközi migráció jelensége kezelhető-e úgy, mint amely a biztonságelméletek koppenhágai iskolájának terminológiája szerint átment egy biztonságiasodási folyamaton. Ezt a vizsgálatot az Európai Unió migrációs politikájának elemzésével végzi el. E vizsgálat után arra a következtetésre jut, hogy a biztonságiasodási folyamat elsősorban a migrációt szelektáló és azt kontrollálni törekvő adminisztratív rendszerben érzékelhető legmarkánsabban. E rendszerek működése ezért nélkülözi a hatékonyságot és hatásosságot egyaránt, valamint nagyon erősen torzítja a globális munkapiaci viszonyokat. Ezért a második felében az értekezés igyekszik egy, a tudományos életben rövid múltra visszatekintő koncepció segítségével egy olyan módszert megvilágítani, amellyel a nemzetközi migráció biztonsági szempontból érintett és a hagyományos megközelítésekben gyakran kiemelt problémák, valamint társadalmi-gazdasági feszültségeket okozó kísérő jelenségek és anomáliák más közegbe és feltételek között kerülnének vizsgálatra, s ezáltal akár részben felszámolhatóak lehetnének. E rendszer lényege, hogy a migrációt szelektáló és kontrolláló rendszerek ellenőrzése a politika szintjéről tervszerűen vezérelt adminisztratív alapról piaci alapra helyeződne át. Ez a cél többféle módon elérhető, az értekezés utolsó fejezete az egyiket kiválasztva egy olyan modellt vázol fel, amelyben már kidolgozásra kerültek egy új rendszer alapvető mechanizmusai, tárgyalva annak bevezetési lehetőségeit, valamint egy ilyen rendszer potenciális előnyeit és hátrányait. Mivel a biztonsági aspektus dolgozatomban kiemelt szerepet játszik, az elmélet és a bemutatott modell egyaránt kiemelten foglalkozik az alternatív migráció-ellenőrző rendszer illegális migrációra gyakorolt hatásának elemzésével.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Kutasi Gábor
Kulcsszavak:nemzetközi migráció, migrációs politika, Európai Unió, international migration, security studies, migration control
Témakör:Társadalombiztosítás, szociálpolitika, egészségügy
Nemzetközi kapcsolatok
Közigazgatás, államigazgatás
Azonosító kód:519
A védés dátuma:14 December 2010
Elhelyezés dátuma:25 Nov 2010 11:04
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:40

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap