A külföldi közvetlen befektetések tovagyűrűző hatása a mexikói gazdaságra = Spillover Effects of Foreign Direct Investment in the Mexican Economy

Dorner, Anikó (2010) A külföldi közvetlen befektetések tovagyűrűző hatása a mexikói gazdaságra = Spillover Effects of Foreign Direct Investment in the Mexican Economy. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1518Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in english)
243Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
445Kb

Absztrakt (kivonat)

A tanulmány első részében a témában fellelhető magyar és külföldi szakirodalom feldolgozására kerül sor. Az elméleti rész megalapozásánál többféle terület összefoglalására vállalkozunk. Első lépésben a KKB miértjére keressük a választ. Ezt követően vizsgáljuk a külföldi közvetlen befektetéseknek a tőkét befogadó ország gazdaságára, gazdasági fejlődésére kifejtett potenciális pozitív és negatív hatásait. Következő lépésben a nemzetközi tőke- és technológiaáramlás kérdését tekintjük át a különböző közgazdasági irányzatokban. Majd a technológiatranszfer (a továbbiakban: TT) és a beruházás-ösztönzési politika elméleti összefoglalója következik. Különös hangsúlyt fektetünk a TT irodalmára; aminek összefüggő, rendszerező, áttekinthető elméleti és gyakorlati összefoglalója túllép az – általunk – eddig ismert szakirodalmi elemzéseken. A technológiatranszfer fogalmának értelmezése után kerül sor a TT csatornáinak, valamint típusainak ismertetésére. Ez elvezet bennünket a tovagyűrűző hatás fogalmának és csoportosítási lehetőségeinek tárgyalásához. Az ebben a pontban megfogalmazott, különböző spillover-kategóriákat felhasználjuk a második fejezetben tárgyalt komparatív elemzésnél. Megvizsgáljuk a TT lehetséges forrásait, számba vesszük annak mérésével kapcsolatos nehézségeket, valamint sor kerül egy spillover-folyamatábra felállítására. Foglalkozunk a negatív tovagyűrűző hatás lehetőségével is. A fenti elméleti alapfelvetések után állítjuk fel a tovagyűrűző hatás keletkezését befolyásoló tényezők modelljét, ami mind a II., mind pedig a III. fejezet elemzési keretét adja. Az elemzési rendszer 3+1 főelemből áll. A tovagyűrűző hatás létrejöttét befolyásoló tényezők három fő eleme szorosan kapcsolódik a helyi és a külföldi cégekhez, azok tevékenységéhez: A.) alapvetően a fogadó gazdasághoz kapcsolódó faktorok; B.) a beruházóval, és a külföldi befektetéssel kapcsolatos tényezők; valamint C.) a kettejük közötti interakció. A +1 kiegészítő elem, ami egyben az elemzési keret negyedik pillérének is tekinthető: D.) az iparági jellegzetességeket foglalja magában. Az értekezés második részében, a Mexikó esetében rendelkezésre álló spillover-esettanulmányok (13 ökonometriai, illetve 2 statisztikai modell) komparatív elemzése következik, aminek eredményeképpen megfogalmazásra kerülnek a pozitív externáliák keletkezését elősegítő főbb befolyásoló tényezők az első fejezetben felállított 3+1 elemzési rendszer alapján. A komparatív elemzés szekunder információk feldolgozásán alapszik; a különböző statisztikai és ökonometriai vizsgálatok eredményeit hasonlítja össze. Az elemzési rendszeren kívül a komparatív vizsgálat szempontjainál nagymértékben támaszkodunk az első fejezetben ismertetett spillover-csoportosításokra is. Az összehasonlításnál a következő szempontok jutnak kifejezésre: a felhasznált adatbázisok vizsgálata; a pozitív, illetve negatív eredménynek a magyarázata; az endogénitás problematikája; a módszertani kérdések; valamint a különböző spillover-mechanizmusok. A harmadik fő fejezet Mexikó beruházás-ösztönzését, annak a KKB-ből eredeztethető pozitív hatások realizálásában és a gazdasági fejlődésben betöltött szerepét tanulmányozza. Közelebbről, a mexikói beruházás-támogatásban a spillover-esettanulmányok összehasonlító elemzése által meghatározott fő befolyásoló tényezők (A-D) érvényre jutását vizsgáljuk. Első lépésben a mexikói beruházásösztönzés feltételeinek megteremtését, majd az aktuális beruházás-támogatási politika kérdéseit tekintjük át. Ezt követően a jelenlegi mexikói berházás-promóciós politikában a felállított 3+1 elemzési keret által meghatározott befolyásoló tényezők megvalósulását vesszük górcső alá. Módszertanilag a tanulmánynak mind a második, mind pedig a harmadik része az elméleti fejezetben kidolgozott rendszerezésre támaszkodik. A zárófejezetben megfogalmazásra kerülnek a gazdasági ajánlások, új megállapítások, összefüggések, valamint utalás történik a témakörben elvégzendő kutatásokra.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Blahó András
Kulcsszavak:külföldi közvetlen befektetés, beruházás, transznacionális vállalatok, spillover, technológiatranszfer, beruházás-ösztönzési politika
Témakör:Nemzetközi gazdaság
Pénzügy
Vállalati vezetés és politika
Azonosító kód:502
A védés dátuma:2010
Elhelyezés dátuma:06 Szept 2010 09:49
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:40

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap