Élelmiszer-biztonsági szempontból jelentős baktériumok kimutatása, PCR-alapú molekuláris azonosítása és tipizálása

Belák, Ágnes (2009) Élelmiszer-biztonsági szempontból jelentős baktériumok kimutatása, PCR-alapú molekuláris azonosítása és tipizálása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

[img] PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
253Kb
[img] PDF : (draft in english)
218Kb
[img]
Előnézet
PDF :
4Mb

Absztrakt (kivonat)

Az élelmiszer-biztonság kérdése világszerte kiemelt jelentőségű, így a fogyasztók egészségének védelme érdekében fokozott figyelmet kapnak az élelmiszer eredetű patogén baktériumok. Az egyik legsúlyosabb következményekkel járó megbetegedést okozó patogének a Shiga toxint termelő Escherichia coli törzsek, amelyek kimutatása az élelmiszerekből fontos feladatunk. Az elmúlt években azonban a Campylobacter fajok által okozott élelmiszer eredetű fertőzések előfordulása is nagymértékben növekedett, ezért ennek élelmiszer-biztonsági vonatkozásai szintén kiemelt jelentőségűek. A kampilobakterek okozta fertőzések epidemiológiai hátterét többféle mikrobiológiai módszerrel vizsgálták, azonban a sokféle eltérő azonosítási és tipizálási eljárás ellenére csupán néhány tanulmány foglalkozik a módszerek vizsgálatával és hatékonyságuk összehasonlításával. Munkám során célul tűztem ki olyan PCR-alapú molekuláris biológiai módszer kidolgozását, amelynek segítségével egy lépésben valósítható meg az E. coli faj, valamint a faj O157:H7 szerotípusú törzseinek kimutatása. Célom volt továbbá a két legjelentősebb termofil Campylobacter faj (C. coli és C. jejuni) törzseinek dúsítás során egymáshoz viszonyított szaporodási képességének meghatározása, valamint nagyszámú Campylobacter izolátum segítségével különböző PCR-alapú tipizálási eljárások hatékonyságának meghatározása. Az Escherichia coli törzsek duplex PCR módszerrel történő molekuláris identifikáláshoz olyan szakirodalomból választott PCR primereket kombináltam, amelyek alkalmasak lehetnek az E. coli fajhoz tartozó és az O157:H7 szerotípusú törzsek egy reakcióban történő detektálására. A módszerfejlesztés során meghatároztam a duplex PCR optimális paramétereit, amelyek segítségével a kontroll törzsek közül egy lépésben sikerült kimutatani az O157:H7 szerotípusú törzseket, illetve néhány, szintén súlyos megbetegedést okozó STEC (Shiga toxin-termelő Escherichia coli) törzset. Az E. coli izolátumok RAPD-PCR módszerrel végzett molekuláris vizsgálatának eredménye azt jelzi, hogy az E. coli jelenléte, túlélése és terjedési útvonala igen jelentős. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Maráz Anna
Kulcsszavak:mikrobiológia, élelmiszer-biztonság, polimeráz láncreakció, PCR
Témakör:Élelmiszertudomány, élelmiszervegyészet
Kémia
Azonosító kód:386
A védés dátuma:13 Augusztus 2009
Elhelyezés dátuma:22 Júl 2009
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:39

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap