Innováció és felnőttoktatás a vidékfejlesztésben

Komárominé Holló, Márta (2008) Innováció és felnőttoktatás a vidékfejlesztésben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
8Mb
[img]
Előnézet
PDF :
243Kb
[img]
Előnézet
PDF :
242Kb
[img]
Előnézet
PDF :
188Kb

Absztrakt (kivonat)

Kutatásunk célja az innováció megjelenésének és elterjedésének, valamint a felnőttoktatás szerepének vizsgálata a vidékfejlesztés tükrében. Véleményünk szerint napjainkban már megkérdőjelezhetetlen a vidékfejlesztés jelentősége a hazai agrárium fejlődésében, létjogosultságának politikai és szakmai elfogadása is megtörtént. A hagyományos mezőgazdasági termelés is átalakult. Míg a versenyképes mezőgazdaságban az intenzív termelés és a modern technika érvényesül, addig a vidéki területek jelentős részén a hagyományos mezőgazdaság új típusú fejlődési irányban halad: megjelennek az ún. multifunkcionális mezőgazdasági modellek. Ahhoz, hogy az átalakulások megvalósuljanak, sikeres innovációs folyamatokra van szükség. A dolgozatban kitértünk azokra a tényezőkre, amelyek elengedhetetlenek a sikeres térségi innováció megvalósulásában. Esettanulmányokon keresztül szemléltettük két hazai térség innovációs törekvéseit. A sikeres térségi kezdeménye¬zéseknél mindenütt található egy vezéregyéniség, aki rendelkezik a szükséges innovációs-készséggel. Az innováció egyik legkritikusabb pontja a fenntarthatóság, amely egyben a térségi siker egyik legfontosabb követelménye is. Különböző külső támogatások és pályázatok segítségével ugyan megvalósítható egy-egy innovatív ötlet, de amennyiben a rendszer nem válik önfenntartóvá, tehát újabb és újabb külső támogatásra szorul, akkor a valóságban nem szolgálja teljes értékűen a térség fejlődését. Így végül a legkiválóbb ötletek és kezdeményezések is elhalhatnak. A térségi kezdeményezések kapcsán elkövetett leggyakoribb hiba az, hogy a fenntarthatóságot nem komplexitásában értelmezik: csak gazdasági, ökológiai szempontokat figyelnek, esetleg kizárólag technológiai vagy szervezeti megközelítésből vizsgálják és törekednek annak maximalizálására. Holott ezeknek a tényezőknek az összehangolására, optimális kombinációjuk megteremtésére kellene törekedni. A mai világban a vidéki térségek – sikeres innovációk által támogatott – fejlődése, gazdasági és társadalmi szerepe nagymértékben függ a „tudás”, a továbbképzés színvonalától. Napjaink tudásalapú- és információs társadalmában az „egész életen át tartó tanulás” az egyén, a gazdaság és a társadalom szempontjából is döntő jelentőségű tényező. A felgyorsult fejlődés mellett ma már az egyszer megtanult dolgok nem elegendőek az egyes ember számára: elengedhetetlen, hogy a technológiai és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás, melyhez folyamatos továbbképzés szükséges. Ezt a jelenséget kihasználva hazai oktatási intézmények egész sora kapcsolódott be a felnőttoktatásba, sikeres kurzusokat szervezve akár a vidéki lakosság számára, akár olyan szakembereknek, akik a későbbiekben akarnak és tudnak is tenni egy-egy vidék fejlődéséért.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bálint János
Kulcsszavak:felnőttképzés, felnőttoktatás, vidékfejlesztés, innováció
Témakör:Oktatás
Innováció, tudásgazdaság
Azonosító kód:309
A védés dátuma:28 Október 2008
Elhelyezés dátuma:17 Szept 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap