Magyarország közlekedési kapcsolatai az európai térségfejlesztésben és a regionális együttműködésben = The Traffic Relations in Hungary within the European Regional Development and Regional Cooperation

Egyházy, Zoltán (2008) Magyarország közlekedési kapcsolatai az európai térségfejlesztésben és a regionális együttműködésben = The Traffic Relations in Hungary within the European Regional Development and Regional Cooperation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1815Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
242Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
373Kb

Absztrakt (kivonat)

A XXI. század elején Magyarországnak az Európai Unió területi kiterjedésével, és a Schengeni egyezmény életbe lépésével egészen új helyzethez kell alkalmazkodnia. Magyarország NATO-ba való felvételével, majd a 2004. május 1-i európai uniós tagsággal Magyarország politikai integrációja az atlanti térséghez sikeresen megtörtént. A kereskedelmi kapcsolatok a nyugati országokkal már jóval korábban kialakultak és a kedvező kapcsolatok eredményeképpen Magyarország jelentős előnyre tett szert a kelet-közép-európai országokhoz képest. Mára azonban a gazdaságfejlesztési lehetőségek területén Magyarországnak az erőteljesen fejlődő, gyorsan integrálódó szomszédos országokkal folyó versenyben koncepcionális stratégia-alkotással, meglévő erősségeire támaszkodva, a lehetőségeket kihasználva kell a rendelkezésre álló forrásokat a gazdaság intenzív fejlesztése érdekében felhasználnia. Nyitott, aktív és intenzív kereskedelempolitikára alapozott eredményes gazdaságfejlesztés nem képzelhető el jól működő, hatékony közlekedési rendszer nélkül. Egyházy Zoltán értekezésében rávilágít a közlekedés több szakterületet, tudományágat felölelő multidiszciplináris tulajdonságára, és felhívja a figyelmet arra, hogy a közlekedésfejlesztés csak komplex, átfogó megközelítésben, a történelmileg kialakult, a jelenleg rendelkezésre álló hálózatok kialakulási folyamatát meghatározó történelmi sajátosságok figyelembe vételével értelmezhető. A közlekedési hálózatok szerkezeti, funkcionális hiányosságaiból eredő problémák a gazdaság teljesítőképességét nagymértékben rontják, míg a jól szervezett, teljesítőképes közlekedési hálózatok nemcsak elősegíthetik a gazdaság és a kereskedelem bővülését, hanem maguk válhatnak a gazdaság egyik húzó ágazatává, tőkevonzó képességük, és az európai kereskedelmi, szállítási folyamatok kedvező befolyásolása miatt. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Kengyel Ákos
Kulcsszavak:közlekedésfejlesztés, közlekedéspolitika, regionalizmus, térségfejlesztés
Témakör:Közlekedés, távközlés
Gazdasági fejlődés
Nemzetközi kapcsolatok
Azonosító kód:298
A védés dátuma:22 Május 2008
Elhelyezés dátuma:13 Máj 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap