Társas környezet és sportfogyasztás. A folyamatos megrősítést igénylő tanult fogyasztás.

Neulinger , Ágnes (2007) Társas környezet és sportfogyasztás. A folyamatos megrősítést igénylő tanult fogyasztás. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1346Kb

Absztrakt (kivonat)

A disszertációban bemutatásra kerül a magyar lakosság sporthoz való viszonya. Az eredményekből kiderül, hogy a magyarok 69%-a sohasem sportol, illetve 69%-uk soha nem látogat el sportmérkőzésre. Mind a résztvevői, mind a nézői sportrészvétel alacsony, azaz jelenleg hazánkban a sportfogyasztás csak egy szűk csoportra jellemző. A sportolás rövid és hosszú távú kedvező hatásai jól ismertek. Az egyéni személyes előnyök mellett a sportolás támogatása révén a társadalom egészségi állapotának költséghatékony megőrzése is biztosítható. Egy egészségesebb társadalomban kisebb egészségügyi/ társadalombiztosítás kiadásra van szükség, nő a termelékenység és a GDP, mindemellett csökken a munkahelyi hiányzás mértéke. A sport fogalmán belül megkülönböztethető egymástól a szabadidősport és a professzionális sport területe. A dolgozat az előbbire, azaz az egyén számára rendelkezésre álló szabadidőben végzett sporttevékenységre koncentrál. A disszertáció célja, hogy bemutassa a szabadidősport fogyasztás jellemzőit, különös tekintettel az egyént körülvevő szűk társas környezet hatására. Annak megértése, hogy miért sportolnak az emberek, illetve hogyan ösztönözhető a sportolásban való részvétel, kiemelten fontos mind a magánszféra, mind az állam számára. Előbbi esetében az üzleti érdek, utóbbiéban a társadalom egészséges működésének biztosítása indokolja ezt. Fontos kérdés, hogy a sport, mint termék lényegesen különbözik-e más termékektől, vannak-e egyéni, sajátos vonásai. Bemutatva a sport jellegzetességeit kijelenthető, hogy igen, a területnek vannak olyan sajátosságai (alapismérveiben, tartalmában, bemutatásában), amelyek mint terméket egyedivé teszik. Ez a szféra így olyan kezelést igényel, amely eltér a „mainstream” üzleti marketing megközelítésétől Aktívnak lenni több energiát és erőfeszítést követel meg – folyamatosan. Ezzel szemben a modern társadalom tagjai az azonnali, a jelenben élvezhető örömöket keresik, anélkül, hogy hosszabb távra terveznének. Meg kell érteni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek átsegíthetik a ma emberét ezeken a nehézségeken. Úgy tűnik, hogy azonnali élményt, pozitív visszajelzést kell biztosítania a sportnak is. Ezt biztosíthatja a környezet, kiemelten az emberi tényezők. A sportmarketing alkalmazott tudomány, így a kutatások eredményeinek a gyakorlat számára is hasznosnak és jelentőségteljesnek kell lenniük. Az elvégzett kutatás célul tűzte ki, hogy olyan ismeretekre tegyen szert, amelyek segítségével megérthető a sportolást befolyásoló legfőbb tényezők hatása, így az egyén szűk környezetének (család, barátok, iskola) jelentősége.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Hofmeister Tóth Ágnes
Kulcsszavak:fogyasztói viselkedés, szabadidősport
Témakör:Marketing
Kultúra. közművelődés, sport
Azonosító kód:264
A védés dátuma:December 2007
Elhelyezés dátuma:26 Nov 2007
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap