Corvinus University of Budapest (Doctoral Programs) | Corvinus Research Archive | Central Library | DART-Europe Portal
Logo

Az Európai Unió cukoripari reformjának elosztási és struktúrális hatásai

Borbély, Ákos (2007) Az Európai Unió cukoripari reformjának elosztási és struktúrális hatásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

[img]
Preview
PDF :
1720Kb

Abstract

A disszertáció célja a 2006. évi Európai Uniós cukorpiaci reform jóléti-, elosztási hatásainak, valamint a termelési szerkezetre gyakorolt hatásainak számba vétele. Az értekezés a jóléti hatásokat a reformot megelőző helyzethez képest és elsősorban a teljes Közösségi cukorpiac vonatkozásában vizsgálja. A reformnak a termelési struktúrára gyakorolt hatását pedig - a Közösségben várható iparági szerkezetváltás főbb jellemzőinek meghatározását követően - a hazai cukorágazat esetében méri fel. Az említett hatások számszerűsítésére az európai és hazai cukorpiac keresleti és kínálati oldalának, valamint a piaci viszonyokra ható szabályozási eszközöknek a részletes elemzését követően kerül sor. Az elosztási és strukturális hatások számszerűsítése mellett, az értekezés részletezi a cukorpiaci reform kontextusában fontos agrárpolitikai és kereskedelempolitikai összefüggéseket is. A 2006. évi cukorpiaci reformban összesűrűsödve jelennek meg azok, a Közös Agrárpolitikában az elmúlt másfél évtizedben lépcsőzetesen bevezetett reformlépések, melyek az eredeti ún. összekapcsolt támogatási modell kiigazítására irányultak. A cukorpiac reformja ennek megfelelően ténylegesen átalakítja a korábbi rendszer csaknem valamennyi szabályozási eszközét, ami a rendszer alaplogikájának megváltozásához is vezet. A kérdés esettanulmány-szerű bemutatása így kiváló lehetőséget ad a szabályozáspolitikával foglalkozó elméleti irodalom interpretálására is. Az Európai Unió cukorrezsimjének, a Közösség cukorkeresletének és –kínálatának a bemutatása lehetőséget ad a szabályozás által indukált jóléti transzferek meghatározására. Az elemzés a cukorrépa termelői jövedelmek vonatkozásában a rendszer alacsony transzferhatékonyságára mutat rá. A rendszer reformja viszont nemcsak a cukorrépa termelők, hanem a termékpálya valamennyi szereplője számára a rendtartás csökkenő jövedelem redisztribúciós szerepét ígéri. A reform politikai kontextusának elemzése a KAP általános céljainak (hatékonyság növelés, szétválasztás, költségvetési kiadások csökkentése) és a sajátos tagállami érdekeknek a konfliktusára mutat rá. Ennek háttere a cukor termékpályán alkalmazott piacszabályozási eszközökben (nemzeti termelési kvóta) és a KAP erős politikai beágyazottságában keresendő. Az értekezés kimutatja, hogy a hatékonysági célok érvényesülésében kulcsszerep jut a cukoripari szerkezetváltási programnak, ami a KAP-on belül teljesen új szabályozási megoldásnak tekinthető. A szerkezetváltási program lebonyolítása ugyanakkor a hazai cukorágazat szempontjából is kiemelten fontos. A magyarországi cukorágazatra gyakorolt várható hatásokat az értekezés egy részletes, gyárkörzeti szintű versenyképességi vizsgálat alapján határozza meg.

Item Type:Thesis (PhD thesis)
Supervisor:Elek Sándor
Uncontrolled Keywords:cukoripar, cukorpiac
Subjects:International economics
Commerce and tourism
ID Code:254
Date:2007
Deposited On:07 Nov 2007
Last Modified:28 Sep 2013 14:38

Repository Staff Only: item control page