Items where Subject is "International economics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 34.

Tankovsky, Oleg (2023) Economic opportunities or integrational challenges — The case study of Ukraine. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2023061

Stukovszky, Tamás (2022) Az innováció alakulása válság idején a 21. századi EU járműiparában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2022005

Gerőcs, Tamás (2021) Függőség és felzárkózás Magyarország világgazdasági integrációja globális történeti perspektívában. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. DOI https://doi.org/10.14267/phd.2021039

Golovics, József (2020) A migráció gazdaságtana: egy intézményi közgazdaságtani megközelítés = Economics of Migration: an Institutional Approach. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2020006

Milassin, Anda Nóra (2019) Az interkulturális interakciók során megtapasztalt kulturális eltérések értelmezése a dél-koreai kultúrában - magyar szemmel = Interpretation of cultural disparities experienced in cross-cultural interaction in South Korean culture - from a Hungarian perspective. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019016

Szijártó, Norbert (2019) Az optimális valutaövezet elméletek és a Gazdasági és Monetáris Unió működése = Optimum currency area theories and the functioning of the Economic and Monetary Union. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2019017

Selei, Adrienn (2017) Az európai fogyasztók jólétének az elemzése: Vizsgálatok gázpiaci modellezés segítségével. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017040

Magasházi, Anikó Terézia (2017) Transznacionális vállalatok és hálózataik: Szingapúri tanulságok úton az innováció-vezérelt gazdaság felé = Transnational corporations and their networks Lessons from Singapore on the road towards innovation-driven economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017034

Vári, Andrea Sára (2017) Kína fejlesztési együttműködése Afrikával = China’s development co-operation with Africa. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017021

Asztalos, Viktor (2017) A maastrichti deficitmutató a globális válság időszakában = The Maastricht deficit index in the era of global crisis. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017008

Vértesy, Dániel (2016) Cycles of Economic and Technological Change in Latecomer Aerospace Industries = A gazdasági és technológiai változás ciklusai a repülőgépgyártás későn jövőinek tükrében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016013

Szilágyi, Judit (2015) Washingtoni vagy pekingi konszenzus? Világgazdasági súlyponteltolódások az Egyesült Államok és Kína között = Washington or Beijing Consensus? Shifts in global economic power between the United States and China. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015059

Gugán, Dániel (2014) Euro-Mediterranean Interdependence and Economic Co-development = Euro-mediterrán interdependencia és közös gazdasági fejlődés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014076

Hugyecz, Attila (2014) Olajipari együttműködések a vállalati stratégiák alapján = Cooperation in the petroleum industry in light of the corporate strategies. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014030

Tőrös, Ágnes (2014) Az árfolyam-politika szerepe Kína gazdasági növekedésében = The role of exchange rate policy in the economic growth of China. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014019

Száraz, Krisztina (2012) The role of the European Union in the global fight against trafficking in human beings [védés előtt] = Az Európai Unió szerepe az emberkereskedelem elleni globális harcban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Kürthy, Gábor (2012) Globális egyensúlytalanságok. Elméleti és történeti megközelítés = Global imbalances. A theoretical and historical approach. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.

Pálfiné Sipőcz, Rita (2012) Az Európai Unió külső energiapolitikája. Importfüggőség, ellátásbiztonság és integráció = Az The External Energy Policy of the European Union. Import-dependence, security of supply and integration. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Incze, Emma (2012) A multinacionálissá válás útjai Magyarországon – a vállalatok nemzetköziesedésének időbeni alakulása = Hungarian Multinationals: A time-based perspective of firm internationalization in a transformational country context. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Dorner, Anikó (2010) A külföldi közvetlen befektetések tovagyűrűző hatása a mexikói gazdaságra = Spillover Effects of Foreign Direct Investment in the Mexican Economy. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Sidlovits, Diána (2008) Vertikális koordináció a szőlő- és borágazatban. A magyar és a francia gyakorlat összehasonlítása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

Jensen, Jody Patricia (2008) Globalizing governance in a multi-stakeholder world: The global prince, merchant and citizen = Globalizálódó kormányzás a sokrésztvevős világban: a globális Herceg, Kalmár és Polgár. PhD thesis, Corvinus University of Budapest, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Horváthné Barsi, Boglárka (2007) Az új gazdaság térbeli elhelyezkedése Magyarországon = The Spatial Location of the New Economy in Hungary. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Harsányi, Gábor (2007) A hazai borágazat versenyképessége a nemzetközi piacokon, különös tekintettel az Európai Unióra. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Borbély, Ákos (2007) Az Európai Unió cukoripari reformjának elosztási és struktúrális hatásai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Lukács, Eszter (2006) A transznacionális vállalatok és a munkaerőpiac kapcsolatai. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Jansik, Csaba (2005) A magyar élelmiszeriparba áramló külföldi működő tőke befektetések determinánsai és hatása közép-kelet-európai kontextusban. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola - Agrár specializáció.

Drexler, András (2005) Az Európai Unió - Latin-Amerika kapcsolatrendszer. Spanyolország szerepvállalása. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Lukács, Gábor (2004) A külföldi tőke és az állami szuverenítás kapcsolata a globalizálódó világgazdaságban - elmélet és empíria, avagy Mennyiben korlátozzák a jelentős külföldi tőkebefektetők a nemzetállam döntéshozói szuverenitását? PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Székely-Doby, András (2004) Az amerikai transznacionális társaságok és az új gazdaság. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Szigetvári, Tamás (2002) Euro-Mediterrán Partnerség. Az Európai Unió és a mediterrán országok kapcsolat-rendszerének elemzése és értékelése. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Palotás, László (2001) Az összamerikai szabadkereskedelmi kezdeményezés. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Bajtay, Péter (2001) Integráció és külkapcsolatok: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

Novák, Tamás (2000) Regionális együttműködés és EU integráció Közép-Európában és a Balkánon. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

This list was generated on Wed Jun 19 02:32:17 2024 UTC.