Az online szájreklám (e-WOM) mint marketingkommunikációs eszköz. Az online fogyasztói vélemények információs szerepe a TripAdvisor példáján keresztül = Electronic word-of-mouth as a marketing communications tool. The information role of consumer opinions in the case of TripAdvisor

Markos-Kujbus, Éva (2017) Az online szájreklám (e-WOM) mint marketingkommunikációs eszköz. Az online fogyasztói vélemények információs szerepe a TripAdvisor példáján keresztül = Electronic word-of-mouth as a marketing communications tool. The information role of consumer opinions in the case of TripAdvisor. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017033

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
2641Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
2847Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
934Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
860Kb

Absztrakt (kivonat)

Jelen disszertáció témája a fogyasztói részvétel egy specifikus formájának, az online szájreklámnak vagy röviden e-WOM-nak1 a mélyebb megismerése, marketingkommunikációs értékének feltárása. Az e-WOM marketingkommunikációs célokra történő hatékony felhasználása lehetetlen anélkül, hogy a folyamat minden eleméről megfelelő ismeretekkel rendelkezzünk (Cheung – Thadani, 2012), ezért került a kutatás középpontjába az e-WOM tartalma. Fontos megjegyezni, hogy bár a digitális térben zajló folyamatról beszélünk, azonban az alapjelenségek korántsem nevezhetőek újnak, egyszerűen csak más környezetben és más szempontból szükséges vizsgálnunk őket. Az e-WOM folyamatának minél mélyebb szintű feltárását támasztja alá, hogy a technológiai fejlődés számos ponton változtathatja meg a marketingkommunikáció gyakorlatát. A kommunikációs tér átalakulása egy meglehetősen komplex környezetet teremt a vállalatok számára, alapvetően megváltoztatva a kommunikáció jellemzőit, mely folyamatban egyre több résztvevő szereplő jelenik meg. E folyamat során a fogyasztók kommunikációs szokásai és elvárásai is átalakulóban vannak, amivel párhuzamosan a vállalatok elveszítik a domináns kommunikációs szerepüket. Mára megfigyelhető, hogy a vállalatok befolyásolási lehetősége beszűkült, mindazonáltal az új felületek mentén a fogyasztók célzott elérésének lehetősége egyszerre tágult is.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Horváth Dóra
Témakör:Marketing
Média és kommunikáció
Azonosító kód:968
A védés dátuma:8 Szeptember 2017
DOI:10.14267/phd.2017033
Elhelyezés dátuma:05 Szept 2017 09:43
Utolsó változtatás:24 Okt 2017 17:48

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap