A leader identitás reprezentációja az élettörténeti narratívában = The representation of the leadership identity in the life story’s narrative

Mihalik, Judit (2017) A leader identitás reprezentációja az élettörténeti narratívában = The representation of the leadership identity in the life story’s narrative. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017006

[img]
Előnézet
PDF :
952Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
452Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
483Kb

Absztrakt (kivonat)

Az értekezésben bemutatott empirikus vizsgálatok mindegyike a narratívával foglalkozik öt különböző módon. A kutatások közül a legnagyobb vállalkozás a narratívát, mint kommunikátumot szemlélve az egyes alkotóelemek egymáshoz viszonyított arányát, azaz szövegbeli súlyát és tartalmi trendjeit vizsgálja. Tematikus elemzés, amely a narratívát és az általa feltárulkozó identitást nem rögzítettként és nem is kizárólagosnak fogja fel, de legfőképpen pedig: nem az identitás szerkezetét, a feltételezhető motivációkat és tudattalan tartalmakat, hanem az identitásnak a kommunikatív reprezentációban felismerhető lenyomatát vizsgálja. A munka egyik kitűzött és elért célja, hogy a leadership sajátosságait a narratívában felismerhetővé tegye. Ezzel igazolni kívántam, hogy lehetséges egy új, kommunikációs alapú leadership elmélet megalkotása is. A másik eredmény a narratíva, mint identitás-kommunikáció azonosítása. Ez a megközelítés a kommunikációtudomány eredményeihez járul hozzá.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Sass Judit
Témakör:Vállalati vezetés és politika
Média és kommunikáció
Azonosító kód:941
A védés dátuma:28 Február 2017
DOI:10.14267/phd.2017006
Elhelyezés dátuma:21 Feb 2017 09:49
Utolsó változtatás:11 Ápr 2017 23:43

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap