Nemzetközi Átalakulások. A magyar társasági adózási szabályok összhangja az Európai Uniós joggal = Cross-border mergers. The conformity of the Hungarian corporation tax rules with that of the European Union

Erdős, Gabriella (2016) Nemzetközi Átalakulások. A magyar társasági adózási szabályok összhangja az Európai Uniós joggal = Cross-border mergers. The conformity of the Hungarian corporation tax rules with that of the European Union. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016047

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
1378Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
1094Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
239Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
171Kb

Absztrakt (kivonat)

Amikor Magyarország 2004-ben belépett az Európai Unióba, akkor vállalta az uniós joganyag teljes körű átvételét és alkalmazását. Maga a közösségi jog is állandó fejlődésben van, ezt a fejlődést minden tagállamnak követnie kell olyan módon, hogy a másodlagos jogot bevezeti, az abban (legfőképpen az irányelvekben) bekövetkezett módosításokat átveszi és a nemzeti jog részévé teszi a jogszabályban előírt határidőig, illetve a nemzeti jogi szabályozásban figyelembe veszi az uniós jogesetek jogértelmezését. A dolgozat által feltett és megválaszolt alapvető kutatási kérdés az, hogy Magyarországon mennyire sikeres az uniós jogintegráció az átalakulások társasági jogi szabályozása terén. Azaz, hogy több, mint egy évtizeddel az Unióhoz való csatlakozás után a nemzeti jog a határon átnyúló átalakulások társasági adóztatása területén mennyire van összhangban az Európai Unió alapelveivel, a vonatkozó uniós jogszabályokkal, illetve az Európai Unió Bírósága döntései nyomán kialakult joggyakorlattal. Az elemzés végigköveti a joganyag fejlődési lépéseit és dinamikusan vizsgálja azt a kérdéskört, hogy a nemzeti jog mennyiben követte az aquis communaitaire fejlődését.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Deák Dániel, Lukács János
Témakör:Nemzetközi kapcsolatok
Jog
Azonosító kód:934
A védés dátuma:22 November 2016
DOI:10.14267/phd.2016047
Elhelyezés dátuma:14 Nov 2016 08:30
Utolsó változtatás:25 Nov 2016 15:37

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap