Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői – Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre = Influencing factors of small and medium-sized enterprises’ marketing activities – In particular as regards on online marketing activities

Gáti, Mirkó (2016) Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői – Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre = Influencing factors of small and medium-sized enterprises’ marketing activities – In particular as regards on online marketing activities. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016044

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
4Mb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
4Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
593Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
603Kb

Absztrakt (kivonat)

A kis- és középvállalatok marketingtevékenységének kutatása a tudományos források szerint meglehetősen izgalmas területnek számít. Kutatási oldalról szemlélve a kkv-k marketingtevékenységét, nem feltétlenül ugyanazok a problémák kerülnek a kutató látószögébe, és nem ugyanolyan módszerekkel kerül közelebb a megoldásukhoz, mintha nagyvállalatokat elemezne. A disszertáció célja, hogy a kkv marketing elhelyezésével az általános marketingtudományon belül hozzájáruljon a marketingelmélet szakirányú bővítéséhez. Ennek érdekében a kutatás vizsgálja a kkv-k belső, szervezeten belüli, és külső, környezeti tényezői, és ezeknek a tényezőknek a kkv marketinggel való kapcsolatát. A disszertáció további kiemelt célja, hogy tisztázza az internet kkv marketingben betöltött szerepét az online marketing fogalmi körének meghatározásán és jellemzésén keresztül. Végül a disszertáció az elméleti fogalmak kapcsolódásain keresztül a kkv marketinget és az online marketinget befolyásoló tényezőit tárja fel, majd pedig annak a marketingteljesítményre és vállalati teljesítményre kifejtett hatását is kutatja. Gyakorlati értelemben a disszertáció a kkv szektor szereplői számára ad útmutatást marketingtevékenységeik értékeléséhez.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bauer András
Témakör:Marketing
Média és kommunikáció
Azonosító kód:931
A védés dátuma:17 November 2016
DOI:10.14267/phd.2016044
Elhelyezés dátuma:25 Okt 2016 14:20
Utolsó változtatás:25 Nov 2016 15:25

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap