Kritikai Emberi Erőforrás Menedzsment. A szervezeti életvilág szimbolikus szerkezeteinek újratermelése a vállalati karácsony kolonizációjának esetén keresztül = Critical Human Resource Management. The Reproduction of Symbolic Structures in the Organizational Lifeworld through the Case of the Colonization of Corporate Christmas

Hidegh, Anna Laura (2016) Kritikai Emberi Erőforrás Menedzsment. A szervezeti életvilág szimbolikus szerkezeteinek újratermelése a vállalati karácsony kolonizációjának esetén keresztül = Critical Human Resource Management. The Reproduction of Symbolic Structures in the Organizational Lifeworld through the Case of the Colonization of Corporate Christmas. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016034

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció magyarul)
2315Kb
[img] PDF : (dissertation in English) - Késleltetett hozzáférés. A teljes szöveg a következő időponttól érhető el: 1 Július 2020
2198Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
1011Kb
[img] PDF : (draft in English) - Késleltetett hozzáférés. A teljes szöveg a következő időponttól érhető el: 1 Július 2020
1077Kb

Absztrakt (kivonat)

Dolgozatomban az emberi erőforrás menedzsment ún. puha gyakorlatainak kritikai elemzését kísérlem meg. Ennek során a Magyarországon kevésbé elterjedt kritikai menedzsment elméletek irányzatára, valamint Habermas rendszer és életvilág elméletére építkezem. Az empirikus kutatás középpontjában a vállalati karácsony áll. Érdeklődésem arra irányul, hogy miként változik meg a karácsonyi hagyományvilág és szimbólumrendszer, ha az emberi erőforrás menedzsment beemeli a vállalat falai közé. _____ The purpose of my research is to explore the relationships between system and lifeworld within the organization, and the tensions and the manifestations of crisis emerging at their "interfaces" (Kemmis 2001). Corporate Christmas as a cultural phenomenon is one such node situated at the boundary between system and lifeworld. On the one hand, those organizational actors that are in a position of power strive to consciously manage corporate Christmas, while on the other hand, it is a phenomenon spontaneously shaped by community interactions. Concerning critical research, Thomas (1993) underlines that proving anything is beside the point, as the point is to examine if the given phenomenon – the colonization of the lifeworld through corporate Christmas, in our case – exists at all, and if yes, then to determine how it appears and manifests itself in the culture at hand.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Radácsi László, Gelei András
Témakör:Vállalati szervezet
Emberi erőforrás menedzsment
Azonosító kód:921
A védés dátuma:30 Június 2016
DOI:10.14267/phd.2016034
Elhelyezés dátuma:17 Jún 2016 12:56
Utolsó változtatás:13 Júl 2018 07:56

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap