Hosszú távú munkakínálat, tőkekínálat és makrogazdasági hatásaik = Long run labor supply, capital supply and their macroeconomic effects

Varga, Gergely (2016) Hosszú távú munkakínálat, tőkekínálat és makrogazdasági hatásaik = Long run labor supply, capital supply and their macroeconomic effects. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016015

[img]
Előnézet
PDF :
3744Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
219Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
219Kb

Absztrakt (kivonat)

A dolgozatot alkotó három rész a hosszú távú tőke- és munkakínálatot meghatározó tényezőkkel foglalkozik, illetve azok további makroökonómiai hatásaival. Közös az is a tanulmányokban, hogy tényezőkínálat magyarázatában a gazdasági szereplők heterogenitására épít. A három fejezet megközelítése azonban eltér egymástól. A második fejezetben egy új elméleti ágensalapú modellt szimulálunk a tőkekínálat elemzésére, a modell azonban inkább számpéldaként szolgál, nincs kalibrálva egyetlen valós gazdaságra sem. Ezzel szemben a harmadik fejezetben alkalmazott életciklus-modell, és a negyedik fejezet együtt élő korosztályokat tartalmazó modellje jól ismert modellezési hagyományok alkalmazása, és a magyar gazdaságra kalibrált modellek a magyar nyugdíjrendszer és demográfia hatását vizsgálja.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Major Klára
Témakör:Társadalombiztosítás, szociálpolitika, egészségügy
Közgazdasági elméletek
Azonosító kód:902
A védés dátuma:17 Május 2016
DOI:10.14267/phd.2016015
Elhelyezés dátuma:18 Ápr 2016 13:20
Utolsó változtatás:27 Máj 2016 12:49

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap