A hospice és a haldoklás kommunikációja. A hospice helye a mai világban, a közgondolkodásban és az Y generáció életszemléletében = Communication in hospices and in the process of dying. The place of hospices in our time, in public discourse and in the way life is seen by generation Y

Szépe, Orsolya (2016) A hospice és a haldoklás kommunikációja. A hospice helye a mai világban, a közgondolkodásban és az Y generáció életszemléletében = Communication in hospices and in the process of dying. The place of hospices in our time, in public discourse and in the way life is seen by generation Y. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016005

[img]
Előnézet
PDF :
4Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
463Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
424Kb

Absztrakt (kivonat)

A disszertáció egy kérdőíves felmérésre támaszkodva elemzi és bemutatja a fiatalok viszonyulását a halál és haldoklás témájához, összegzi véleményüket és tapasztalatukat a terminális állapotban lévő betegekkel kapcsolatban, valamint egy „pillanatképet” alkot ezen fiatalok tájékozottságáról a hospice intézményrendszerével és szemléletével kapcsolatban. A kutatás fő célcsoportja a 18-25 éves korosztály, ezen belül a budapesti főiskolások és egyetemisták. E viszonyulási jelenségek elemzése: tipizálása, rendszerező áttekintése – reményeim szerint – fontos adalékot nyújt a tanatológiai kutatások eddigi eredményeihez.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bordás Sándor
Témakör:Társadalombiztosítás, szociálpolitika, egészségügy
Média és kommunikáció
Azonosító kód:892
A védés dátuma:23 Február 2016
DOI:10.14267/phd.2016005
Elhelyezés dátuma:15 Feb 2016 14:26
Utolsó változtatás:25 Feb 2016 13:57

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap