A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban = How future is being constructed in the corporate strategy-making practice?

Gáspár, Judit (2016) A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban = How future is being constructed in the corporate strategy-making practice? Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016002

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
1954Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
2294Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
1018Kb

Absztrakt (kivonat)

A bemutatott kutatás alapján megállapítható, hogy (1) a vállalati jövőalkotás, illetve a stratégiai döntéshozók jövőhöz és az időhöz való személyes viszonya szorosan összefügg. A (2) stratégiakutatáshoz kapcsolódóan az esettanulmány azt mutatta, hogy az eltérő idősíkok (múlt, jövő, jelen) egyszerre vannak jelen a stratégiát alkotók szemléletében és döntéseiben. Az esettanulmány hatására számos, a vállalati jövőalkotással, (3) foresight-tal kapcsolatos rokon területet ismertem fel, melyek mind koncepcionálisan, mind gyakorlati szinten tovább gazdagíthatják a foresight témakörét, illetve egymást is. Ilyen terület a tanuló szervezet és a vállalati foresight kapcsolata; illetve a szervezeti identitás (ki)alakulása és a vállalati jövőalkotó tevékenység kapcsolatrendszerének elemzése. A disszertáció fontos eredménye továbbá a releváns elméleti irodalom újra-interpretálása: egy olyan elméleti modell (konstrukció) létrehozása, mely a vállalati jövőalkotási folyamat összetett mechanizmusait mutatja be újszerűen.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Czakó Erzsébet
Témakör:Vállalati vezetés és politika
Azonosító kód:889
A védés dátuma:27 Január 2016
DOI:10.14267/phd.2016002
Elhelyezés dátuma:19 Jan 2016 08:17
Utolsó változtatás:15 Jún 2017 16:53

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap