Van-e út a munkába? A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei = Is there a way to find work? Re-integration chances of disabled people and persons with partial work capacities into the labor market

Nagy, Zita Éva (2015) Van-e út a munkába? A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei = Is there a way to find work? Re-integration chances of disabled people and persons with partial work capacities into the labor market. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015038

[img]
Előnézet
PDF :
4Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
661Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
487Kb

Absztrakt (kivonat)

Az elmúlt évtizedekben a fogyatékosságpolitika, illetve a fogyatékos-mozgalom a normalizáció és integráció (újabban: befogadás) elveit zászlajára tűzve igyekezett előmozdítani az érintett emberek mind szélesebb körű társadalmi részvételét. Emellett az elmúlt években – a jóléti államok válságával párhuzamosan – a fogyatékos, valamint megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci helyzete, aktivitása egyre gyakrabban került a fejlett országok érdeklődésének középpontjába is. A nemzetközi szervezetek is számos dokumentumban javasolták az országok számára az alig néhány százalékban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiacra való bevonásának szélesítését, részképességeik hasznosítását, a passzív szerep helyett a meglévő képességek mentén a munka világába integrált társadalmi szerep kialakítását. [...] Doktori dolgozatomban végső soron arra keresem a választ, hogy valójában mennyire tekinthetőek „reálisnak” ezek az aktivizáló törekvések (Magyarországon, az új minősítési és ellátórendszer kezdetén)? A válaszok keresése során négy dologra helyezek – különböző mértékű – hangsúlyt: - Egyrészről arra, hogy milyen személyközi, intézményi és társadalmi tudati, viszonyulásbeli és működési keretei vannak e törekvéseknek? - Másodsorban arra, hogy mi jellemzi valójában az érintett, fogyatékos, rokkantellátásban részt venni szándékozó és résztvevő embereket (avagy: milyen tényezői vannak a „beáramlásnak”)? - Harmadsorban arra, hogy – a tapasztalatok szerint – valójában mi befolyásolja a sikeres munkaerő-piaci részvételüket? - És negyedrészben arra, hogy a részvételüket segíteni igyekvő intézményrendszer e meglehetősen heterogén csoportból valójában kiket és milyen hatékonysággal támogat?

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bartus Tamás
Témakör:Szociológia
Munkaügy
Azonosító kód:860
A védés dátuma:1 Október 2015
DOI:10.14267/phd.2015038
Elhelyezés dátuma:29 Szept 2015 06:52
Utolsó változtatás:09 Okt 2015 10:42

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap