Leadership és annak jellegzetességei a szlovák szervezetekben. A szlovákiai GLOBE kutatás eredményei = Leadership and its characteristics in Slovak organizations. The results of the Slovakian GLOBE study

Bauer, Dávid (2015) Leadership és annak jellegzetességei a szlovák szervezetekben. A szlovákiai GLOBE kutatás eredményei = Leadership and its characteristics in Slovak organizations. The results of the Slovakian GLOBE study. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015015

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
3140Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation)
2122Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
862Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
930Kb

Absztrakt (kivonat)

A megváltozott környezet és a vállalati szükségletek ellenére kevés olyan szlovákiai kutatás született, melyre a vezetők építhettek volna vezetési modelljeik kialakításakor, illetve visszajelzést adott volna a szlovákiai vállalatok alkalmazottai által preferált vezetési stílusról. Szlovákiában még nem készült olyan átfogó tanulmány, mely a vezetési stílus kérdéseit kívánná összekapcsolni az ország, ill. szervezetek kultúráját meghatározó tényezőkkel, ellentétben például Csehországgal vagy Magyarországgal, ahol a GLOBE kutatás – mely éppen a vállalati leadership és kultúra kutatására irányul – eredményei már ismertek. Értekezésem éppen ennek a hiányosságnak pótlására született, felhasználva a nemzetközi GLOBE kutatás kutatási modelljét. A kutatási kérdések megfogalmazásánál a vállalatokat és vállalati vezetőket körülvevő gazdasági ill. társadalmi feltételrendszerből indultam ki, megvilágítva a kutatás szervezetelméleti hátterét is. Az elméleti háttér felépítésénél azok a leadership elméletek kaptak nagyobb hangsúlyt, melyek relevánsak a kutatásom szempontjából, melyre a GLOBE kutatás elméleti háttere leginkább építkezik, így különösen a kontingencia elméleteknek illetve az új leadership paradigmából kiinduló elméleteknek bemutatását végeztem el mélyrehatóbban. Külön fejezetet szenteltem annak bemutatására, miként jelenik meg az elméleti háttér a vállalati gyakorlatban, bemutatva az aktuális kutatásokat, különös tekintettel a közép-kelet-európai kutatók munkáinak. Kutatási kérdéseim vizsgálatát, melyek a sajátos implicit szlovák leadership elméletek feltárására, annak nemzetközi mintával, valamint az általam összeállított magyar mintával való összehasonlításra orientálódtak, többváltozós kvantitatív statisztikai elemzéseken keresztül végeztem el, felhasználva leíró és feltáró adatelemzéseket, t-próbákat és faktorelemzést.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bakacsi Gyula
Témakör:Vállalati vezetés és politika
Azonosító kód:837
A védés dátuma:6 Május 2015
DOI:10.14267/phd.2015015
Elhelyezés dátuma:13 Ápr 2015 13:51
Utolsó változtatás:08 Jún 2015 12:05

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap