A szemantikus folyamatmenedzsment hasznosítási lehetősége az üzleti folyamatok tudásalapú fejlesztésében

Varga, Krisztián (2014) A szemantikus folyamatmenedzsment hasznosítási lehetősége az üzleti folyamatok tudásalapú fejlesztésében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságinformatika Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014078

[img]
Előnézet
PDF :
2724Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
604Kb

Absztrakt (kivonat)

Kutatásomban a folyamatmenedzsment és a tudásmenedzsment területeit kapcsolom össze, célom ugyanis a folyamatmodellekből indulva feltárni a munkakörök betöltéséhez szükséges tudáselemeket, illetve ezek kinyerésének módszereit, majd ezekből ontológia építésével a tudástranszfer megvalósításához konkrét megoldást adni. A kutatás célja olyan informatikai és tudásmenedzsment eszköz kialakítása, amely képes a szervezeti tudásvagyont a szervezet folyamatait leképező folyamatmodellekből kinyerni, azt ontológiába leképezni, majd ezt a humán szereplők és az eredeti folyamat fejlesztésére hasznosítani. A fejlesztés alapja a folyamat referenciafolyamatokkal, best practice-ekkel való összehasonlítása, kiemelt fontosságot adva a feltárt tudáselemeknek és kompetenciáknak. A folyamatmodellek fejlesztése így nem csak a tradicionális BPR vagy CPI alapokon valósul meg, hiszen a klasszikus elvek kiegészülnek egy tudásalapú összehasonlítás fejlesztésre használható eredményével is. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Gábor András
Témakör:Innováció, tudásgazdaság
Információgazdaság
Azonosító kód:818
A védés dátuma:4 December 2014
DOI:10.14267/phd.2014078
Elhelyezés dátuma:25 Nov 2014 15:37
Utolsó változtatás:16 Dec 2014 15:30

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap