A munka jelentése, egyéni jelentésadás a HR vezetők szemszögéből = The Meaning of Work and the Individual’s Sensemaking – From the Perspective of Human Resource Managers

Szőts-Kováts, Klaudia (2014) A munka jelentése, egyéni jelentésadás a HR vezetők szemszögéből = The Meaning of Work and the Individual’s Sensemaking – From the Perspective of Human Resource Managers. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014071

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
1424Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation)
1397Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
256Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
246Kb

Absztrakt (kivonat)

A kutatási kérdéseim a munka jelentésének vizsgálatát tűzi ki célul, mégpedig a jelentés tartalmi elemzését és a jelentés-változás folyamatának az elemzését is. A kutatási céloknak és a kutatási kérdéseknek megfelelően kutatásom elsősorban kvalitatív interjúkra alapozott, esettanulmányos módszertanra épül. Kutatásomban az esetek olyan kritikus, emlékezetes (kellemes vagy kellemetlen) munkahelyi események, amelyek hatással voltak arra, hogy az alanyoknak mit jelent a munkájuk, ehhez alkalmaztam a kritikus események megközelítést, amelynek az alkalmazása újdonság a munka jelentésének kutatásában. Kutatási terepként egy szakterület képviselőit, a HR (emberi erőforrás menedzsment ) vezetőket választottam. A HR vezetők köre azért érdekes minta, mert a HR gyakorlat és a HR tudományos megítélése számos ellentmondással küszködik, amelyek nagy része már a kezdetektől végigkíséri a HR funkciót.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bakacsi Gyula
Témakör:Emberi erőforrás menedzsment
Munkaügy
Azonosító kód:811
A védés dátuma:24 November 2014
DOI:10.14267/phd.2014071
Elhelyezés dátuma:13 Nov 2014 16:07
Utolsó változtatás:16 Dec 2014 14:48

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap