A szabályozó eszközök rengetegében. A villamosenergia-szektor piaci kudarcait kezelő szabályozó eszközök egymásra hatásának vizsgálata = In the jungle of regulatory instruments. Analysis of the interaction of regulatory instruments dealing with the market failures of the electricity sector

Mezősi, András (2014) A szabályozó eszközök rengetegében. A villamosenergia-szektor piaci kudarcait kezelő szabályozó eszközök egymásra hatásának vizsgálata = In the jungle of regulatory instruments. Analysis of the interaction of regulatory instruments dealing with the market failures of the electricity sector. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014059

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció magyar nyelven)
2336Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
1820Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
444Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
518Kb

Absztrakt (kivonat)

A villamosenergia-szektorban számos piaci kudarc létezik, amelyek közül disszertációban hármat mutattunk be részletesebben: a környezeti externáliákat, az energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó piaci kudarcokat, illetve a szén-dioxid kibocsátás negatív externáliáját. Ezen piaci kudarcok kezelésére számos szabályozó eszköz áll rendelkezésre. Ezek közé tartoznak a szennyezőbb technológiákra kivetett jövedéki adó, a tisztább technológiák támogatása, emisszió kereskedelemi rendszer bevezetése vagy az energiahatékony beruházások valamilyen módon való támogatása. Ezen eszközök azonban hasonló mechanizmuson keresztül fejtik ki hatásukat, így direkt vagy indirekt módon - a villamosenergia-árán keresztül - hatnak egymásra. Ezért a disszertáció központi témája ennek az interakciónak a vizsgálata volt. (...) ____ There are a number of market failures within the electricity sector, of which we introduced three in detail in our dissertation: environmental externalities, market failures related to energy efficiency investments, and negative externality of carbon-dioxide emission. A number of regulatory instruments are available to manage these market failures. These include the excise tax imposed on more polluting technologies, support to cleaner technologies, the introduction of emission trading or some support to investments into energy efficiency. These instruments, nevertheless, deliver their impacts through similar mechanisms, thus they directly or indirectly influence each other through the price of electricity. The main theme of the dissertation was the analysis of this interaction.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Szajkó Gabriella
Témakör:Energia gazdaság
Azonosító kód:802
A védés dátuma:12 November 2014
DOI:10.14267/phd.2014059
Elhelyezés dátuma:31 Okt 2014 08:09
Utolsó változtatás:13 Nov 2014 13:54

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap