Az immateriális javak számviteli elmélete és alkalmazása a magyar szabályozási rendszerben = The Accounting Theory of Intangible Assets and its Application Under the Hungarian Regulations

Saxné Andor, Ágnes Márta (2014) Az immateriális javak számviteli elmélete és alkalmazása a magyar szabályozási rendszerben = The Accounting Theory of Intangible Assets and its Application Under the Hungarian Regulations. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014036

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
5Mb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
5Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
600Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
588Kb

Absztrakt (kivonat)

A tudás alapú gazdaság és a tudás intenzív vállalat az utóbbi évtizedek divatos kifejezései. Vitathatatlan, hogy a globálisan és helyi szinten is megváltozott gazdasági és társadalmi feltételrendszerben a szellemi tőke gazdasági jelentősége megnőtt. A tudás és az információ elsődlegesen az immateriális javakban öltenek testet, amelyek döntő szerepet játszanak egy ország, ágazat vagy vállalat technológiai megújulásának terén. A szellemi tőke előtérbe kerülését a szakirodalom széles körben kutatja nemcsak elméleti szinten, hanem empirikus kutatások formájában is. A vállalati működés számos formában hagy nyomot a gazdaságban. A piacon a létrehozott termék és szolgáltatás formájában, számviteli szempontból elsődlegesen a beszámoló képében. A kutatáshoz vezető kulcskérdés abban ragadható meg, hogy az a számviteli beszámoló, amely a szellemi tőke elemeknek csak töredékét mutatja ki, mennyire hiteles, milyen mértékben szolgálhat komoly piaci döntések alapjául. A szellemi tőkével kapcsolatos irányzatok, kutatások szerteágazóak. Az értekezés elsődleges fókusza az immateriális javak számviteli megragadása volt, azon belül is elsődlegesen a magyar számviteli szabályozás összefüggéseit vizsgáltam. A szellemi tőkével kapcsolatos általános elméleti szakirodalom és számviteli kutatások összegzését követően három sajátos problémakört határoztam meg, amelyek a hipotézisek megfogalmazását és az azok ellenőrzésére végzett empirikus kutatás irányát megalapozták. Ezek az aktiválási kritériumok, azaz a mérlegbe kerülés feltételei, az értékeléssel, valamint a közzététellel kapcsolatos kérdések, problémák. Munkámban azt kívántam megvizsgálni, hogy a számviteli beszámoló milyen hűen tükrözi a szellemi tőke gazdaságban betöltött szerepét, mely tényezők, körülmények nehezítik meg az egyes szellemi tőke elemek kimutatását a beszámolóban, illetve milyen továbblépési lehetőségek rajzolódnak ki a valós kép teljesebb biztosítása érdekében. A kutatás során kíváncsi voltam az immateriális javakkal kapcsolatos értékelési eljárások gyakoriságára és módszereire, illetve az immateriális javakról szóló nyilvános közzétételek minőségére. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Lukács János
Témakör:Számvitel
Azonosító kód:774
A védés dátuma:26 Június 2014
DOI:10.14267/phd.2014036
Elhelyezés dátuma:17 Jún 2014 15:01
Utolsó változtatás:11 Nov 2014 17:01

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap