Bevásárlóközpontok sikerének kulcsa.A bevásárlóközpont alkotóelemei és stratégiai illeszkedésük = The Key of Success in Shopping Centers. Composing Elements of Shopping Centers and their Strategic Fit

Reikli, Melinda (2014) Bevásárlóközpontok sikerének kulcsa.A bevásárlóközpont alkotóelemei és stratégiai illeszkedésük = The Key of Success in Shopping Centers. Composing Elements of Shopping Centers and their Strategic Fit. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014003

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
5Mb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
4Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekzés tézisei magyar nyelven)
373Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
331Kb

Absztrakt (kivonat)

Dissszertációm középpontjában a bevásárlóközpontok, a „fogyasztás katedrálisai” (Sikos és Hoffmann, 2004) állnak. Ezek, a modern értelemben vett kereskedelmi létesítmények, még alig 20-30 éves múltra tekintenek egész Közép-Kelet Európában. Ennek következtében eddig még nagyon kevés tudományos kutatás foglalkozott ezzel a témakörrel. Ezt az űrt próbálja meg valamelyest betölteni jelen értekezés. Ezen a területen közismert a gyakorlat húzóereje a tudományos kutatásokra nézve (Brown,1992), így cseppet sem meglepő a megérzésekre támaszkodó gyakorlat. Szerintem mégis érdemes törekedni ennek a folyamatnak a megfordítására. A 2008 szeptemberében elkezdődött gazdasági világválság hátterében meghúzódó pénzügyi és ingatlan ipari válság rámutatott ennek szükségességére. A disszertációban egymást váltják az eddigi kutatásokból és a gyakorlat tudományos jellegű személyes megfigyeléséből származó információk. Végül bemutatom az általános bevásárlóközpont modellt, mely az új TERMÉK paradigma felől közelítve, egy egységes elméleti keretbe próbálja foglalni a bemutatott tudományos kutatásokból származó és a saját megfigyeléseken alapuló eredményeket. Ennek az elméleti keretnek a helytállóságát tesztelem SEM (structural equation modelling) segítségével 75 többnyire Közép-Kelet Európai bevásárlóközpontból álló mintán. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bauer András
Kulcsszavak:bevásárlóközpont, vevői mix, bérlői mix
Témakör:Marketing
Azonosító kód:742
A védés dátuma:5 Március 2014
DOI:10.14267/phd.2014003
Elhelyezés dátuma:20 Feb 2014 08:25
Utolsó változtatás:25 Márc 2014 08:17

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap