A kettős többség bevezetésének várható hatásai a Tanács működésére és Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeire = The impacts of the introduction of the double majority in the Council of the European Union

Ódor, Bálint (2013) A kettős többség bevezetésének várható hatásai a Tanács működésére és Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeire = The impacts of the introduction of the double majority in the Council of the European Union. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013038

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
2844Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
291Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézsiei magyar nyelven)
393Kb

Absztrakt (kivonat)

A Lisszaboni Szerződés egyik legfontosabb újítása a szavazati rend reformja az Európai Unió Tanácsában. A súlyozott szavazati rendre épülő minősített többséget felváltó kettős többség bevezetésére 5 évvel a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően 2014. november 1-jén kerül sor. Az új rendszer jelentősen módosítja a tagállamok döntéshozatali súlyát, ami kihat a formális érdekérvényesítési lehetőségeikre. A Lisszaboni Szerződés által 2014. november 1-jétől bevezetett kettős többség alapján a pozitív döntéshez a Tanácsban a tagállamok legalább 55 százalékának az egyetértése szükséges, oly módon, hogy a támogató országok népessége elérje az Unió össznépességének legalább 65 százalékát. A két tényező az Unió kettős legitimitását tükrözi: a tagállamok egyenjogúsága és az uniós polgárok egyenlősége. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Kiss J. László
Kulcsszavak:Európai Unió, döntéshozatal, European Union, decision making
Témakör:Politikatudomány
Jog
Nemzetközi kapcsolatok
Azonosító kód:712
A védés dátuma:26 Június 2013
DOI:10.14267/phd.2013038
Elhelyezés dátuma:13 Jún 2013 07:42
Utolsó változtatás:03 Okt 2014 09:45

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap