A vállalatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérést befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon = A study of factors influencing the deviation between companies’ market value and book value in Hungary

Martin, Kíra (2013) A vállalatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérést befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon = A study of factors influencing the deviation between companies’ market value and book value in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013032

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
3115Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation)
3024Kb
[img] PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
146Kb
[img] PDF : (draft in English)
134Kb

Absztrakt (kivonat)

Az elmúlt évtizedben eleinte főként a nemzetközi, majd a hazai szakirodalomban is számos esetben találkozhattunk a vállalkozások piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérést és annak változó – először növekvő, majd csökkenő – nagyságát hangsúlyozó tanulmányokkal. A nemzetközi szakirodalomban megjelent példák azt mutatták, hogy a vállalatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérés országonként jelentősen eltérő, ezért úgy véltem, hogy érdekes kutatási terület lehet a téma Magyarországon történő vizsgálata. Kutatásom célja az volt, hogy az empirikus vizsgálat során feltárja a piaci érték és a könyv szerinti érték eltérését, az azt befolyásoló tényezők körét és magyarázatot szolgáltasson az eltérés alakulására.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Baricz Rezső
Témakör:Számvitel
Azonosító kód:706
A védés dátuma:4 Június 2013
DOI:10.14267/phd.2013032
Elhelyezés dátuma:23 Máj 2013 09:53
Utolsó változtatás:30 Szept 2014 13:36

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap