A valós érték számvitel szerepe és alkalmazása a magyar szabályozási környezetben = The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory framework

Kovács, Dániel Máté (2013) A valós érték számvitel szerepe és alkalmazása a magyar szabályozási környezetben = The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory framework. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013023

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
3351Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation)
2823Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
443Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
481Kb

Absztrakt (kivonat)

A számvitelelmélet és a számvitelszabályozás egyik központi problémája a számviteli értékelés, a számvitel mint a gazdasági jelenségek leképezésének értékhozzárendelési vetülete. A számviteli szabályozás klasszikusan a bekerülési értékek (múltbeli árak) alkalmazására épül, azonban nem új keletű igény, illetve törekvés a bekerülési áras értékelés mellett, illetve helyett az aktuális piaci értékek számviteli alkalmazása. Ebbe a piaci-alapú számviteli értékelési áramlatba sorolható a – számvitelben definiált – valós értékek alkalmazására épülő valós érték számvitel. A magyar szabályozás – összhangban a nemzetközi tendenciákkal – meghatározott vagyonelemek körében szintén lehetővé teszi a valós értéken történő értékelést, azonban ennek választását a gazdálkodó egység döntésére – számviteli politikai választására – bízza. Az értekezés vizsgálati fókuszában a valós érték számvitel szerepe, illetve alkalmazása áll. A valós érték számvitel szerepén annak szabályozást, illetve a tényleges számviteli gyakorlatot alakító voltát értem, míg az alkalmazás az elméleti modell gyakorlati vetülete: mennyiben érvényesülnek a valós érték számvitel modelljének alapvető feltételezései a tényleges alkalmazás során. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bosnyák János, Baricz Rezső
Témakör:Számvitel
Azonosító kód:692
A védés dátuma:16 Május 2013
DOI:10.14267/phd.2013023
Elhelyezés dátuma:06 Máj 2013 10:20
Utolsó változtatás:30 Szept 2014 13:21

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap