Examination of phenomena affecting the depreciation of fixed assets = A tartós eszközök értékcsökkenésére ható jelenségek vizsgálata

Kaliczka, Nándor (2013) Examination of phenomena affecting the depreciation of fixed assets = A tartós eszközök értékcsökkenésére ható jelenségek vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013022

[img] PDF : (dissertation in English)
1588Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
230Kb
[img] PDF : (az értekezés téziseio magyar nyelven)
230Kb
[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció magyar nyelven)
2930Kb

Absztrakt (kivonat)

Az értékcsökkenés fogalma, valamint értékének mérése hosszú idő óta meghatározó témája a közgazdaságtani és a számviteli szakirodalomnak. A téma aktualitását a hozzá kapcsolódó megválaszolatlan kérdések sora igazolja, melyek gyakran keltik a megoldhatatlanság érzését, felrajzolva ezzel a téma végtelenbe tűnő horizontját. Az értekezésben a tartós eszközök értékcsökkenését a vállalat jövedelme szempontjából vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy az értékcsökkenés elméleti háttere túlmutat az egyszerű költségallokációs nézeten, azaz az értékcsökkenés számítása inkább eszközértékelési kérdésnek tekinthető. Az eszközök értékváltozását a szakirodalom a jövőre vonatkozó pontos ismeret és bizonyosság feltétele mellet idősor-értékcsökkenésnek nevezi, mely idősor értékcsökkenés további két részre, keresztmetszeti értékcsökkenésre és átértékelésre bontható. A keresztmetszeti értékcsökkenés egy adott időpontban fejezi ki az eszköz értékének kor szerinti változását, míg az átértékelés az adott korú eszköz két különböző időpontban mért értékei közti különbséget jelenti, mely hatások kor és dátumhatásként is nevezhetők. A jövőre vonatkozó pontos ismeret hiányában, bizonytalanság esetén az eszköz értékváltozása kiegészül az eltérő időpontokban tett becslésekből származó különbségekkel, mely különbségeket a szakirodalom tőkenyereségnek vagy veszteségnek nevezi.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bosnyák János, Baricz Rezső
Témakör:Számvitel
Közgazdasági elméletek
Azonosító kód:691
A védés dátuma:7 Május 2013
DOI:10.14267/phd.2013022
Elhelyezés dátuma:06 Máj 2013 09:50
Utolsó változtatás:30 Szept 2014 13:19

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap