Posztszocialista fejlődés és a Hirschman-trilemma = Post-socialist development and the Hirschman trilemma

Szabó, Zsolt (2013) Posztszocialista fejlődés és a Hirschman-trilemma = Post-socialist development and the Hirschman trilemma. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013019

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
1389Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
151Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekeztés tézisei magyar nyelven)
159Kb

Absztrakt (kivonat)

Az értekezés alapvető célja a volt szocialista országokban kialakuló kapitalista modellváltozatok jellemző vonásainak megfogalmazása a tőke- és munkaerőpiaci szereplők intézményformáló viselkedésén keresztül. A piacgazdasági változatok elemzésével foglalkozó irodalomban az ezredforduló óta mainstream irányzatnak tekintett ún. „kapitalizmus változatai” (varieties of capitalism” – VoC) elmélet nyugati gazdaságokra fókuszáló, lassú intézményi mozgásokat megragadni képes, vállalatcentrikus szemléletébe a tranzíciós országok szocialista örökségükkel, képlékeny, átalakuló intézményrendszerükkel, a transznacionális vállalatok beruházási tevékenységétől függő innovációs rendszerükkel nehezen illeszthetőek be, ezért az empirikus eredmények is megoszlanak a kelet-európai modellek nyugati kapitalista kategóriákba való behelyezésével kapcsolatban. Elemzésünk vállalati fókusz helyett eltérő alapokról kiindulva mutatja be a piacgazdasági rendszerek közti különbségeket és hasonlóságokat Európában, mégpedig Albert O. Hirschman „kivonulás, tiltakozás, hűség” modelljének (az ún. EVL-paradigmának) adaptálásával a munkavállalók és a befektetők viselkedésének makroszintű hatásait állítva a középpontba. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Gedeon Péter
Témakör:Közgazdasági elméletek
Gazdasági fejlődés
Azonosító kód:688
A védés dátuma:10 Május 2013
DOI:10.14267/phd.2013019
Elhelyezés dátuma:22 Ápr 2013 15:00
Utolsó változtatás:03 Okt 2014 09:36

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap