Önkéntesség és közösségfejlesztés = Volunteerism and community development

Perpék, Éva (2013) Önkéntesség és közösségfejlesztés = Volunteerism and community development. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013011

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
1402Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
448Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
567Kb

Absztrakt (kivonat)

Dolgozatom központi témája az önkéntesség, annak mind a formális (szervezeti), mind az informális (szervezeten kívüli) változata. Magyarországon a rendszerváltás óta egy sor tanulmány született az önkéntességről, és ismert annak formális és informális csoportosítása is, e dichotómia mégis viszonylag ritkán került a kutatói figyelem középpontjába. Ugyancsak kevés tanulmány összpontosít a többváltozós statisztikai adatelemzés módszereit felhasználó ok-okozati összefüggésekre önkéntesség témakörben. Dolgozatom ezen hiányokat kívánja pótolni úgy, hogy egyrészt kiemeli a formális és informális önkéntesség elkülönítésének fontosságát, másrészt a különbségeket több tényezővel - társadalmi státus, motiváció – magyarázza is. Az önkéntesség vizsgálatának különleges aktualitását 2011-ben az adja, hogy ezt az évet az Európai Tanács az Önkéntesség Európai Évének nyilvánította.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Szántó Zoltán
Kulcsszavak:formális és informális önkéntesség, polgárőrség, civil guard movement, informal and formal volunteerism
Témakör:Szociológia
Azonosító kód:675
A védés dátuma:21 Március 2013
DOI:10.14267/phd.2013011
Elhelyezés dátuma:06 Márc 2013 09:01
Utolsó változtatás:23 Szept 2014 12:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap