A magyar szabadidősport működésének vizsgálata. Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidősportban = An examination of the operation of Hungarian leisure sports system markets, value creation, and challenges in leisure sports

Szabó, Ágnes (2012) A magyar szabadidősport működésének vizsgálata. Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidősportban = An examination of the operation of Hungarian leisure sports system markets, value creation, and challenges in leisure sports. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
1819Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation)
1843Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
482Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
494Kb

Absztrakt (kivonat)

Kutatásomnak két célja volt: egyrészt hogy bemutassa a szabadidősport-gazdaságtan alapjait, a területen fontos alapfogalmakat, koncepciókat, érintetteket, piacokat, az egyéni, vállalati és társadalmi értékteremtés formáit, másrészt hogy feltárja a magyar szabadidősport működését, a működés kulcsszereplőinek feladatait és a köztük lévő kapcsolatokat. Kutatásomban az alábbi kérdésekre kerestem választ: - Milyen piacok működnek a szabadidősportban, és mi jellemzi ezeket hazánkban? - Milyen módon teremt értéket a szabadidősport az egyén, a társadalom és a vállalatok számára? - Mi jellemzi az állami, a civil és az üzleti szférát a szabadidősportban? Melyiknek mi a feladata? Az egyes szféra szereplői megfelelő módon látják-e el feladataikat? - Milyen kihívások és tennivalók vannak a területen? Hol és hogyan javítható a működés?

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:András Krisztina
Kulcsszavak:sportgazdaságtan, szabadidősport, sport economics, leisure sports
Témakör:Kultúra. közművelődés, sport
Azonosító kód:662
A védés dátuma:17 December 2012
Elhelyezés dátuma:10 Dec 2012 12:43
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:42

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap