Gyümölcsök penészes romlásának előrejelzése [védés előtt] = Prediction of moldy spoilage of fruits

Sági-Kiss, Virág (2012) Gyümölcsök penészes romlásának előrejelzése [védés előtt] = Prediction of moldy spoilage of fruits. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

[img] PDF : (disszertáció)
3153Kb
[img] PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
519Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
603Kb

Absztrakt (kivonat)

Doktori dolgozatom célja a szilva és az alma minták penészes romlásának vizsgálata egyedi, marker vegyületek fellelésével. A betakarítás utáni veszteségek csökkentése érdekében napjainkban szabályozott légterű� tárolókban raktározzák a gyümölcsöket. Ezen tárolókban a legkézenfekv�őbb ellen�őrzési módszer a légtér vizsgálata volna. Ideális esetben a légtérb�ől való SPME mintavétellel, majd a minta GC-MS vizsgálatával meg tudjuk mondani, hogy a tárolóban megindult-e valamilyen romlási folyamat vagy nem. A doktori munkám során ennek az elképzelésnek a detektálási és adatfeldolgozási lehetőségeit vizsgáltam.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Fodor Péter, Héberger Károly
Témakör:Élelmiszervegyészet
Azonosító kód:629
A védés dátuma:2012
Elhelyezés dátuma:03 Júl 2012 09:56
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:42

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap