Globalizáció és fejlesztő állam. A nemzetközi rezsimek változásának hatása a fejlesztő államra = Globalization and the developmental state. The effects of changing international regimes on the developmental state

Vigvári, Gábor (2012) Globalizáció és fejlesztő állam. A nemzetközi rezsimek változásának hatása a fejlesztő államra = Globalization and the developmental state. The effects of changing international regimes on the developmental state. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
2043Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
525Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
509Kb

Absztrakt (kivonat)

Dolgozatunk kiindulópontja a fejlesztő állam modellje, mely a kelet-ázsiai államok sikeres fejlesztéspolitikájának elméleti magyarázatát nyújtja. Ezen országok sikeres fejlesztéspolitikáját sokan, sokféleképpen értelmezték. Jelen esetben a klasszikus fejlesztő államot feldolgozó irodalomból indulunk ki, mely egy államközpontú, a fejlődésgazdaságtan internalista ágához tartozó koncepciót jelent. Eszerint a kelet-ázsiai államok fejlődési sikereiket két tényezőnek köszönhetik. Egyfelől sikerül kiválasztani a megfelelő szelektív iparpolitikai megoldásokat, melyek segítségével egy sikeres importhelyettesítést, majd egy egyre építő exportorientációs politikát tudtak folytatni. Mit sem ért ez azonban a másik összetevő nélkül. Szükség volt ugyanis egy kellően erős államra, mely sajátos intézményrendszerén keresztül sikeresen tudta beépíteni iparpolitikájába a piac jelzéseit, miközben független is tudott maradni attól. Ezt nevezi Evans a beágyazott autonómia koncepciójának. Dolgozatunk fő célja annak bemutatása, vajon tényleg kizárólag csak belső okoknak köszönhető-e a fejlesztő állam sikere, vagy esetleg kell keresnünk külső okokat a siker mögött? Dolgozatunk központi állítása az, hogy a fejlesztő állam modelljének sikeressége mögött elengedhetetlen tényező a kedvező világgazdasági környezet, illetve az, hogy ezen világgazdasági környezet megváltozásával a fejlesztő államnak is szükségszerűen át kell alakulnia.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Benczes István
Kulcsszavak:fejlesztéspolitika, fejlődésgazdaságtan, economic development, developmental state
Témakör:Gazdaságpolitika
Gazdasági fejlődés
Azonosító kód:625
A védés dátuma:22 Június 2012
Elhelyezés dátuma:15 Jún 2012 11:57
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap