Az integrált marketingkommunikáció alkalmazásának strukturális modellje = The structural model of the application of integrated marketing communications

Bernschütz, Mária (2012) Az integrált marketingkommunikáció alkalmazásának strukturális modellje = The structural model of the application of integrated marketing communications. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img] PDF : (disszertáció magyar nyelven)
2256Kb
[img] PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
361Kb
[img] PDF : (dissertation in English)
1886Kb

Absztrakt (kivonat)

A kutatás célja az, hogy árnyaltabb képet kapjunk a nemzetközileg is és itthon is alkalmazott integrált marketingkommunikációról. Egyrészt kvalitatív technika segítségével megpróbáljuk feltárni a magyarországi IMK ismertségét és ösztönzőit. Majd a kvantitatív kutatás eredményeként egy modellt vázolunk fel az IMK alkalmazására. A kvalitatív kutatás során azonosítottuk az IMK-t befolyásoló releváns látens elemeket, amelyet strukturális egyenlet modellezéssel teszteltünk. A szakirodalomból megismert IMK kutatások, modellek mellett e tanulmány kvalitatív és kvantitatív módszerek segítségével tárja fel az IMK alkalmazásának magyarországi feltételeit. A magyarországi interjúk alapján a kvantitatív kérdőív kérdései közé nemcsak szakirodalomban felmerült, hanem aktuális menedzseri kérdések is kerültek. Így az eredményekből egyrészt választ kapunk a szakirodalomban korábban megjelent kérdésekre, másrészt az azóta felmerült új megközelítésekre. / === / Nowadays differentiation is a remarkable measure of gaining competitive advantage, and the basis for differentiation is not the product but the brand. The importance of brand positioning set in the mind of the consumer has increased as has buzz marketing. This is not only about the fragmentation of target groups but the diversity and pluralization of the media needed to reach them. Therefore the integration of the communication processes has come to the fore. If a company applies integrated marketing communications, firstly it would ensure that the message reaching the consumer is consistent and unified (with less waste coverage and increased brand equity), secondly it would provide better access by the use of special media, and thirdly it would allow an interactive communication between the company and the consumer with the possibility of feedback.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Kenesei Zsófia
Kulcsszavak:integrált marketingkommunikáció
Témakör:Marketing
Média és kommunikáció
Azonosító kód:606
A védés dátuma:23 Március 2012
Elhelyezés dátuma:12 Márc 2012 14:25
Utolsó változtatás:08 Nov 2012 07:23

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap