Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés. Az intézmények szerepe Lengyelország és Magyarország gazdasági teljesítményében 1990 és 2010 között = Transition, institutions and economic growth The role of institutions in the economic performance of Poland and Hungary from 1990 to 2010

Kozenkow, Judit (2012) Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés. Az intézmények szerepe Lengyelország és Magyarország gazdasági teljesítményében 1990 és 2010 között = Transition, institutions and economic growth The role of institutions in the economic performance of Poland and Hungary from 1990 to 2010. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1360Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
181Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
244Kb

Absztrakt (kivonat)

A disszertáció a rendszerváltás, az intézmények és a gazdasági növekedés háromszögében arra keresi a választ, hogy hogyan adható mélyebb, alaposabb magyarázat a gazdasági teljesítmények különbségeire a rendszerváltó országokban, ahol a neoklasszikus közgazdaságtan hagyományos elemzési módszerei korlátokba ütköznek. A rendszerváltás gazdasági, politikai és társadalmi dimenzióiban egyszerre megnyilvánult folyamatait nyomon követve összehasonlítjuk Lengyelország és Magyarország 1990 és 2010 közötti gazdasági teljesítményét. Az 1990-es években a két országot gyakran emlegették együtt, mint a rendszerváltást legsikeresebben végrehajtók példáit, hosszú távon azonban már eltérést tapasztalhattunk a növekedési pályájukban. A leginkább mennyiségi mutatószámokban megnyilvánult számos hasonlóság olyan tényezők gazdasági teljesítményre gyakorolt hatását nagyította fel, amelyeket a hagyományos növekedési elméletek nem vesznek figyelembe. A rendszerváltó országok gazdasági teljesítményét vizsgáló szakirodalom, valamint a neoklasszikus közgazdaságtan bírálatai nyomán kialakuló elméletek alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a gazdasági teljesítmények tökéletesebb magyarázatához az intézmények elemzésére van szükség. A szélesen értelmezett intézményi tényezőket, azaz a „társadalmi játékszabályokat” az új intézményi közgazdaságtan helyezi vizsgálatai középpontjába. Elsősorban interdiszciplináris és dinamikus szemlélete miatt ezt az elméletet alkalmaztuk módszertani keretként a lengyel és magyar gazdasági teljesítmény különbségének magyarázatához.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Benczes István
Kulcsszavak:rendszerváltás, tranzíció, gazdasági teljesítmény, összehasonlítás, transition, economic performances
Témakör:Gazdaságpolitika
Gazdasági fejlődés
Azonosító kód:594
A védés dátuma:23 Január 2012
Elhelyezés dátuma:09 Jan 2012 12:53
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap