A növénytermesztés környezeti hatásainak értékelése, különös tekintettel a biodiverzitásra. Egy intenzív- és egy ökogazdaság externális hatásai = Evaluation of environmental impacts of crop production, with particular focus on biodiversity. External impacts of an intensive farm and an ecological farm

Szabó, Zoltán (2011) A növénytermesztés környezeti hatásainak értékelése, különös tekintettel a biodiverzitásra. Egy intenzív- és egy ökogazdaság externális hatásai = Evaluation of environmental impacts of crop production, with particular focus on biodiversity. External impacts of an intensive farm and an ecological farm. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
4Mb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
3697Kb
[img] PDF : (draft in English)
281Kb
[img] PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
314Kb

Absztrakt (kivonat)

A disszertációnak két fő célja volt: egyrészt a szántóföldi növénytermesztés externális környezeti hatásainak (talaj, víz és levegőszennyezés, emberi egészség, biodiverzitás, tájkép) együttes, technológia-specifikus, gazdasági szintű értékelése, másrészt a biodiverzitásra gyakorolt hatás értékelése során módszertani előrelépés elérése. A hatások értékelésére kiválasztott módszereket a holisztikus szemlélet okán alkalmaztuk, amely által teljesebb képet alkothattunk az externális környezeti hatásokról. A módszereket „felfűztük a témára”, azaz a módszerválasztást elsősorban a környezeti hatások jellegzetességei, a szakirodalmi gyakorlat határozta meg. Összesen öt empirikus vizsgálat (kvalitatív értékelés, tanácskozó monetáris értékelés, feltételes értékelés, feltételes választás, hatás-útvonal értékelés) képezte a kutatás alapját.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Marjainé Szerényi Zsuzsanna
Kulcsszavak:környezeti hatások, biodiverzitás, mezőgazdaság, agriculture, biodiversity
Témakör:Környezet-gazdaságtan
Mezőgazdaság
Azonosító kód:583
A védés dátuma:17 November 2011
Elhelyezés dátuma:07 Nov 2011 15:53
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap