Turisztikai desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése [védés előtt] = Interpreting and analyzing the competitiveness of touristic destination

Sziva, Ivett (2011) Turisztikai desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése [védés előtt] = Interpreting and analyzing the competitiveness of touristic destination. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img] PDF :
1867Kb
[img] PDF : (dissertation in English)
1463Kb
[img] PDF : (draft in English)
350Kb
[img] PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
461Kb

Absztrakt (kivonat)

A turisztikai piacon végbemenő folyamatok, - a posztmaterialista értékeket valló, egyéni utazók megjelenése és az internet által transzparenssé tett értékesítés - új erőviszonyokat teremtettek a szereplők között. Ezen változások a fejlődés lehetőségét hordozzák a vidéki és autentikus célterületek számára, de egyúttal kihívást jelentenek, mivel élesítik a versenyt és megújulásra ösztönzik a globálisan ismert desztinációkat is, valamint számos nehézség megoldására késztetik a több szempontból hátrányos helyzetben lévő vidéki célterületeket. A célterületek közötti erősödő verseny miatt egyre nagyobb kutatói figyelem fordult a turisztikai desztinációkra, a desztinációk versenyképességére.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Czakó Erzsébet
Kulcsszavak:turizmus, célterület, versenyképesség, tourism, touristic market, destination
Témakör:Kereskedelem, Turizmus, Vendéglátás
Azonosító kód:581
A védés dátuma:4 November 2011
Elhelyezés dátuma:26 Okt 2011 15:38
Utolsó változtatás:26 Okt 2011 15:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap