A vevő-beszállító kapcsolat sikerének fogalmi modellje = The conceptual model of success in buyer-supplier relationships

Bódi-Schubert, Anikó (2011) A vevő-beszállító kapcsolat sikerének fogalmi modellje = The conceptual model of success in buyer-supplier relationships. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1105Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
200Kb
[img] PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
290Kb

Absztrakt (kivonat)

A disszertációm középpontjában álló kutatás egyértelműen exploratív, célja egy fogalmi keret alkotása, amelynek segítségével értelmezhető a siker jelentése és szerepe a vevő-beszállító kapcsolat működésében, fejlődésében. Kutatásom alapegységét a vevő és beszállító pozícióban levő vállalatok között kialakuló kapcsolatok jelentették, empirikus vizsgálataimat e diadikus kapcsolatok elemzésére fókuszálva végeztem el. A kutatás elméleti alapjait elsősorban az Industrial Marketing and Purchasing Group kapcsolat-felfogása, illetve a kapcsolat környezetéről és működéséről kialakított interakció megközelítése jelentették. Mivel a disszertációm célja egyértelműen fogalomalkotó, feltáró jellegű, így a kvalitatív kutatási módszertanok közül elsősorban két fő módszertani irányra, a megalapozott elméletre (grounded theory) és az esettanulmány-módszerre támaszkodva végzem el vizsgálataimat, s fogalmaztam meg következtetéseimet.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Gelei Andrea
Kulcsszavak:üzleti kapcsolat
Témakör:Logisztika, termelésszervezés
Vállalati vezetés és politika
Azonosító kód:571
A védés dátuma:25 Október 2011
Elhelyezés dátuma:12 Okt 2011 08:02
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap