Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából = Evolution of prominent Hungarian e-business companies from a business model perspective

Móricz, Péter (2011) Élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődése az üzleti modell nézőpontjából = Evolution of prominent Hungarian e-business companies from a business model perspective. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1167Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
1103Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
288Kb

Absztrakt (kivonat)

Ph.D. kutatásom célja az élenjáró magyarországi internetes vállalkozások fejlődésének az üzleti modell megközelítés alkalmazásával való vizsgálata volt. Az ezt megalapozó elméleti keret három fő területe az üzleti modell megközelítés, az internetes üzleti modellek szakirodalma, valamint az internetes üzleti modellek eredményes alkalmazásával összefüggő kulcsfeltételek elméleti alapjai. Az üzleti modellt értekezésemben olyan vezetői eszközként határozom meg, amely elemek egymással összefüggő rendszereként megmutatja az értékteremtés alapelveit és e „választások” kapcsolatát (értékajánlat modell), az értékteremtésben résztvevők hálózatát (architektúra modell), továbbá az értékteremtést fenntartó bevételek forrását és áramlását (bevételi modell). E definíció mentén tekintettem át az internetes üzleti modellel kapcsolatos elvi választási lehetőségeket. Az internetes üzleti modellek „beválását” alapvetően meghatározó feltételrendszer megértését a társadalmi beágyazottsággal, a technológia-befogadással, az információ- és a hálózat-gazdaságtannal, a tranzakciós költségekkel, az értékláncokkal és értékhálózatokkal, a stratégiai információrendszerekkel, valamint a stratégiai innovációval kapcsolatos elméleti megközelítések segítették. A szakirodalom nyitott kérdései alapján kutatási kérdéseimnek két fő csoportja alakult ki: - Hogyan használható fel az üzleti modell módszertan az élenjáró magyarországi internetes vállalkozások működési logikájának, értékteremtésük összefüggéseinek bemutatásához, megértéséhez? - Az internetes üzlet szakirodalomban leírt feltételrendszere mennyiben magyarázza az élenjáró magyarországi internetes vállalkozások üzleti modelljének alakulását?

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Drótos György
Kulcsszavak:internetes üzleti modellek
Témakör:Vállalati vezetés és politika
Információgazdaság
Azonosító kód:553
A védés dátuma:27 Június 2011
Elhelyezés dátuma:07 Jún 2011 13:34
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap