CSR-on innen és túl = CSR and beyond

Győri, Zsuzsanna (2011) CSR-on innen és túl = CSR and beyond. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1202Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in english)
312Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
318Kb

Absztrakt (kivonat)

Dolgozatom címe talán kissé talányosan hangzik, ezért már az elején szeretném röviden indokolni a témaválasztást és a választott módszertant – nevezetesen, hogy két kutatást is bemutatok. Az első a CSR üzleti életben mára elfogadott, közkeletű fogalmát, gyakorlatát vizsgálja – ezzel mutatom be, mit találunk CSR-on innen. A második a gazdaságetika elveinek meggyőződésem szerint igazabb, komolyabb megvalósítását, az értékvezérelt vállalatvezetést taglalja, mely meghaladja a CSR-t, túl van azon. A CSR gyakorlatnak az eredeti koncepciótól való eltávolodásához az egyik legfőbb érv, alapvetés az üzleti érdek létezése. A felelősségvállalás azért lett etikai kötelezettségből jó üzlet, mert a vállalatok és a szakemberek úgy találták, az érintettek profitban is kimutatható módon értékelik a felelősség vállalását – és annak kommunikálását. A mainstream közgazdaság először támadta a vállalati felelősségvállalást, később viszont eszközévé alacsonyította, hiszen ma a profit növelésének egy lehetséges útjaként utal rá. Ez a CSR „sikersztorija”, valójában tévútja. Épp ezért szándékozom meghatározni egy alternatív utat, az értékvezérelt vállalatvezetést, ahol a vállalati felelősségvállalás alapvető etikai elvei – legfőképpen az érintettek érdekeinek tudatos és körültekintő figyelembevétele - a teljes működésben és nem a profit növelése érdekében jelennek meg.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Zsolnai László
Kulcsszavak:CSR, értékvezérelt vállalatvezetés, gazdaságetika, vállalati felelősségvállalás
Témakör:Vállalati vezetés és politika
Azonosító kód:552
A védés dátuma:1 Július 2011
Elhelyezés dátuma:07 Jún 2011 13:09
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap